Alue V ~ sivu #9:
Marjoniementien risteyksestä etelään Otto Mannisen tietä ~ vanhainkodin seutu ranta-alueineen ~ Hokantie ennen Suurolaa (alkaen 1.1.2010):

(Svala & Joutsi * viimeisimmät lisäykset: 10.5.2020)

Marjoniementien risteyksestä etelään Otto Mannisen tietä ~ itäpuolta:

A) Otto Mannisen tien ja Marjoniementien risteyksessä (itäpuolella) - Karhunpesä Pub , kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Karhunpesältä itäpuolta etelään, aikoinaan Lauri Paappasen rakennuttama tiilinen omakotitalo. Sittemmin omistajavaihdoksia - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Eteenpäin etelään - Otto Mannisen tien itäpuolta - punatiilinen omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Edelleen Otto Mannisen tien itäpuolta vanhainkotia kohti - punatiilinen omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Sama suunta ja sama puoli - punatiilinen omakotitalo tämäkin. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Edelleen etelämmäksi ja tien itäpuolta. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Tien itäpuolta etelään - valkotiilinen omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Otto Mannisen tien ja Simolantien risteyksen kohdilla keltainen omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Marjoniementien risteyksestä etelään Otto Mannisen tietä ~ länsipuolta:

B) Kirkonkylältä etelään 'Hokantietä' (= Otto Mannisen tie nimenä vanhainkodille asti) - Marjoniementien risteyksen kohdilla tien länsipuolella - rivitalo ja omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Edellisen eteläpuolen naapurina - tien länsipuolella - Alina Hokkasen asuinrakennus, jossa aiemmin on sijainnut sekatavarakauppa. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Otto Mannisen tien ja vesitornin suuntaan erkanevan Yhdystien risteys. Kuvattu 18.8.2013 (S&J). Varjojen vaalea omakotitalo.

Otto Mannisen tieltä näkymä länteen Yhdystielle. Seurakunnan kerhotupa sijaitsee kuva-alueen oikealla osalla. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Otto Mannisen tien itäpuolelta seuraava talo etelään. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Sama talo kuin edellä. Eteläpuolelta kevyen liikenteen väylällä yhteys Opanpolulle. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Otto Mannisen tietä edelleen vanhainkotia kohden - tien länsipuolella punatiilinen omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Valkotiilinen omakotitalo tien länsipuolella etelään jatkettaessa. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Otto Mannisen tien ja Simolantien risteyksen kohdilla vihreä omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Mäntymetsä ennen vanhainkotia:

C) Kirkonkylältä etelään mennessä ennen vanhainkotia Otto Mannisen tie halkoo väyläänsä upean mäntymetsikön läpi. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Vanhainkodin kohdilla Otto Mannisen tiestä erkanee länteen uusi tie Säynätlammin omakotialueelle (Säynätlammintie). Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Vanhainkoti (Palvelukeskus Mäntykangas) ja alueen muut ryhmä- ja palvelukodit:

C) Kangasniemen vanhainkoti Otto Mannisen tien itäpuolella - noin kaksi kilometriä kirkonkylän kskustasta etelään. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Informaatiokyltti vanhainkodin edustalla - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Vanhainkodin pohjoispäätyä Suurolanlahden puolelta idästä - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Palvelukeskus Mäntykangas (vanhainkotirakennus 60-luvulta) kohtalon hetkiensä edessä - molemmat kuvattu 28.6.2019 (S&J).

______________

Vanhainkodin tilalle nykyaikainen palvelutalo — Mäntykankaan myynti Attendolle kunnanhallituksen käsiteltävänä:

(Länsi-Savo, 12.1.2018 * Arja Reinikainen): Kangasniemen kunta haluaa eroon huonossa kunnossa olevasta kiinteistöstä. Mikäli kunnanhallitus ja valtuusto niin päättävät siirtyy tehostettua palveluasumista tarjoavan Mäntykankaan huonokuntoinen kiinteistö Attendo Oy:n omistukseen. Tilalle on tarkoitus rakentaa nykyaikainen ikäihmisten palvelutalo. Kangasniemen kunta on myymässä entisen vanhainkodin kiinteistön yksityisiä hoivapalveluja tarjoavan Attendo Oy:lle.
Kunnanjohtaja Risto Nylund esittää maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että kunta myy tehostettua palveluasumista tarjoavan 44-paikkaisen Mäntykankaan Attendolle 1.6 miljoonalla eurolla, joka on kiinteistön tasearvo. Lisäksi Nylund esittää, että valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan muista ehdoista ja antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää muista yhteistyöehdoista.

Mikäli kauppa toteutuu, Attendo Oy rakentaa uuden, noin 60 paikkaisen ikäihmisten palvelutalon Kangasniemelle. Toiminta Mäntykankaan nykyisissä tiloissa jatkuu nykyisellään uuden palvelutalon valmistumiseen saakka. Siihen saakka palveluista vastaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.
Esityksen mukaan Attendo vastaa kaupan kohteena olevan kiinteistön käytöstä sen jälkeen, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Myös entisen vanhainkodin kiinteistön purkamisesta aiheutuvista kuluista vastaa ostaja. Purkaminen on määrä aloittaa viimeistään vuoden kuluessa uuden palvelutalon valmistumisesta.
Uusi hoivakoti on tarkoitus rakentaa alueelle, jossa on Mäntykankaan lisäksi muistisairaiden asumis- ja hoivapalveluja tarjoava 22-paikkainen Männikkö, kaksi yksityistä ryhmäkotia Kuusela ja Seijanhovi sekä palveluasuntoja.

Mäntykangas on entinen vanhainkoti, jonka sisäilmaongelmia ei ole useista remonteista huolimatta onnistuttu korjaamaan. 1960-luvulla rakennetun kiinteistön tilat eivät muutenkaan vastaa tämän päivän tehostetulla palveluasumiselle asetettuja vaatimuksia. Kiinteistön myynnillä kunta varautuu sote- ja maakuntauudistukseen. Pelkona on, että kun kolmen vuoden määräaikainen vuokrasopimus maakunnan kanssa umpeutuu, kiinteistöt jäävät kunnan rasitteeksi palvelutuotannön päättyessä. Kiinteistökaupalla kunta haluaa myös varmistaa, että työpaikat säilyvät Kangasniemellä. Vastaavan ratkaisuun on päätynyt pieni Hirvensalmen kunta, joka on päättänyt myydä tehostettua asumispalvelua tarjoavan Heikinkodin ja terveyskeskuksen terveysjätti Attendolle.

__________________________________

Uuden palvelukeskuksen rakennnustyö entisen vanhainkodin eli palvelukeskus Mäntykankaan eteen Hokantien varteen kuvaushetkellä alkanut - molemmat kuvattu 28.6.2019 (S&J).


Ryhmäkoti Kuusela vanhainkodin pohjoispuolella - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Ryhmäkoti Männikkö vanhainkodin itäpuolella - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Puulan palvelukoti vanhainkodin itäpuolella - kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Uusi palvelurakennus (toimintakeskus Keto) valmistunut vanhainkodin Otto Mannisen tien pohjoispuolen kupeeseen - 17.4.2015 (S&J).


Nuorisokoti Elo - vanhainkodista n. 200 metriä etelään. Nuorisokoti Elo on Kangasniemellä maaliskuussa 2013 toimintansa aloittanut 14-paikkainen lastensuojelulaitos. Nuorisokoti toimii vastavalmistuneissa tiloissa Kangasniemen taajama-alueella (Suurolankuja 2 ~ Mäntyrannantieltä). Nuorisokodin asiakkaat ovat huostaanotettuja 12-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Nuorisokoti Elon toiminta oli loppunut, tiloissa oli jatkamassa Palvelukoti Seijanhovi - 17.4.2015 (S&J).

Kangasniemen palvelukoti meni konkurssiin — Attendo ja Sosfix ryhtyivät jatkamaan Kuuselan ja entisen Seijanhovin toimintaa:

(Länsi-Savo, 13.8.2018 * Tiina Saari): Kangasniemellä asumispalveluiden palveluntuottajat vaihtuivat nopeaan tahtiin, mutta Essoten mukaan henkilökunta ja asiakkaiden hoito pysyivät samoina. Kangasniemen palvelukoti ky on mennyt konkurssiin heinäkuussa ja työntekijät on sen seurauksena irtisanottu. Palvelukoti pyöritti tehostettua asumispalvelua ryhmäkoti Kuuselassa ja palvelukoti Seijanhovissa Kangasniemellä. Palvelukodin toimintaa sellaisenaan ovat ryhtyneet jatkamaan Attendo Oy ja Sosfix Oy.
Kangasniemen palvelukodin toiminnan päättyminen tuli Essotelle yllätyksenä. Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Niina Kaukonen korostaa, että tärkeintä on turvata asiakkaiden hoivan ja hoidon jatkuvuus.
"Toiminta päättyi äkillisellä aikataululla. Onneksi saimme järjestettyä niin, että palveluntuottajat vaihtuivat, mutta tilat ja työntekijät pysyivät samoina. Asiakkaita ei tarvinnut sijoittaa kiireellisesti uusiin paikkoihin. Hoidon jatkuvuus saatiin turvattua samassa paikassa," kertoo palvelupäällikkö Marjo Räsänen.
Kuuselassa on 16 tehostetun asumispalvelun paikkaa, joissa asuu 11 vammaispalvelun asukasta ja viisi vanhusta. 14-paikkaisessa Seijanhovissa puolestaan on yhdeksän mielenterveyskuntoutujaa ja kaksi vammaispalvelun asiakasta.

Kuuselan tilat omistaa Kangasniemen vanhustentalosäätiö, joka vuokrasi tilat viime vuonna Attendo Oy:lle. Kangasniemen palvelukoti tuotti palvelua Attendon vuokralaisena. Kun Kangasniemen palvelukoti meni konkurssiin, Attendo päätti jatkaa Kuuselan toimintaa. Attendo otti palvelukodin entiset työntekijät töihin liikkeenluovutusperiaatteella. Attendo haki ja sai toiminnalleen luvan aluehallintovirastolta. Seijanhovin toiminta lakkasi viime viikolla 7.8. Yritykselle löytyi uusi kangasniemeläinen omistaja, Sosfix Oy, jonka toimialaa ovat olleet pääasiassa lastensuojelupalvelut (toimitusjohtajana Janne Kankaanniemi).
Nyt entinen Seijanhovi on nimeltään Suurolakoti. Henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksessa uuden yhtiön palvelukseen. Avi myönsi yhtiölle luvat mielenterveysasiakkaiden tehostettuun palveluasumiseen. Lisäksi Attendo on suunnitellut uuden ikäihmisten palvelutalon rakentamista Kangasniemelle. Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti helmikuussa, että kunta myy Mäntykankaan vanhainkotikiinteistön Attendolle. Valtuuston päätöksestä jätettiin hallinto-oikeuteen yksi valitus.

Rantamaisemia Suurolanlahdelta vanhainkodin kohdilta:

D) Vanhainkodin kohdilla Suurolanlahden rantamaisemat tarjoavat upeat virkistysalueet alueen toiminnoille ja kirkonkylän kuntokävelijöille - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Näkymä pohjoiseen kirkonkylää kohti Suurolanlahdelle vanhainkodin kohdilta - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Näkymä etelään Suurolanlahdelle vanhainkodin kohdilta - kuvattu 18.8.2013 (S&J). Vastarannalla Suurolanssaari.

Mukava pikkupenkki varattuna satunnaiselle kulkijalle Suurolanlahden rantatiellä - kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Uusi grillikatos ilmestynyt vanhainkodin rannan virkistysalueelle - kuvattu 17.4.2015 (S&J).

Rantanäkymää vanhainkodin takaiselta ranta-alueelta. Luonto särkynyt - 17.4.2015 (S&J).

Kirkonkylän taajama-alue päättyy - edessä etelässä Suurola ja Hokka:

E) Vanhainkodin jälkeen - Mäntyrannantien risteyksen kohdalla - Kangasniemen kirkonkylän taajama-alue päättyy ja Otto Mannisen tie jatkuu Hokantienä etelään Suurolan alueen poikki kohti Hokkaa ja uusia seikkailuja. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Sivuluettelot

Seuraavalle sivulle #10 ~ Kiertokalliontie.