Alue V ~ sivu #8:
Marjoniemi (alkaen 1.1.2010):

(Svala & Joutsi * viimeisimmät lisäykset: 10.5.2020)

Marjoniemen alueen kartta:

A) Marjoniemen tiet on aikoinaan nimetty loogisesti marjoihin liittyvällä sanastolla. Alueen rakentaminen on tapahtunut vauhdikkaasti 80-luvulta alkaen - aiemmin alueella ei juuri muuta ollut kuin Ikosen huvila ja vedenpuhdistamo (= kartassa merkitty punaisella numerolla 21). Vesitorni on #23 kartassa.

Marjoniementietä itään ~ Otto Mannisen tieltä kääntyen:

B) Marjoniementien ja Otto Mannisen tien risteys sijaitsee Karhunpesä-pubin kohdalla pari sataa metriä uuden hautausmaan eteläkulmasta vielä Hokan suuntaan - risteysalue näkyy kuvassa taka-alalla. Kuva-alueella näkyy lähempänä suojatiemerkkien kohdalla Mustikkatien risteys vasemmalle eli etelään. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Otto Mannisen tien risteyksen suuntaan kuvattu Marjoniementieltä 15.3.2015 (S&J).


Marjoniementien keskivaiheilla - pohjoispuolella - Puolukkatien risteyksen kohdilla - sijaitsevat kuvan rivitalot - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Marjoniementien rivitalojen autokatoksen luota erkanee - suojatiemerkkien kohdalla - Puolukkatie kuvassa vasemmalle - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Marjoniementien jatke (vedenpuhdistamon suuntaan) Marjamiehentien risteyksen jälkeen:

C) Marjoniementie ja Marjamiehentien risteyksen jälkeen vedenpuhdistamon suuntaan tehdän lähes suorakulmaisen käännöksen kohti pohjoista. Jatkeen vasemmalla länsipuolella sijaitsee kuvan tiilitalo - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Marjoniementie jatkaa pohjoiseen vedenpuhdistamoa kohti - vasemmalla länsipuolella kuvan asuinrakennus - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Marjoniementien loppuvaiheilla erkanee tiestä länteen (eli kuvassa vasemmalle) vielä Herukkatie (talojen välistä). Vedenpuhdistamo alkaa näkyä jo suoran tieosuuden päässä - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Herukkatie - Marjoniementien lyhyt sivutie vedenpuhdistamon liepeillä - kuvattu 24.8.2013 (S&J).


Marjoniementien vedenpuhdistamo - kuvattu 24.8.2013 (S&J).


Vedenpuhdistamon luona Marjoniementie jatkaa kulkuaan mutkan kautta vielä vajaat 200m niemen kärkeen - tämä omakotitalo sijaitsee puhdistamon kohdalla länteen kaartavassa mutkassa - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Jatkettaessa seuraa mutka oikealle - kohdalla kuvan omakotitalo - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Tämä omakotitalo samoilla paikoilla - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Marjoniementien viimeiset metrit niemen kärjessä. Kangasniemen entinen kunnanjohtaja Kärkkäinen rakennutti aikoinaan vasemmanpuoleisen asuinrakennuksen - kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Marjamiehentien maisemissa:

D) Marjoniementien ja Marjamiehentien risteyksen kohdilla sijaitsee lääkäri Savolaisen yksityisvastaanotto. Marjamiehentie jatkuu 'umpikujana' oman niemensä kärkeen tehden lähes puoliympyrän kaartaen lopulta suoraan etelään.


Marjoniementie kulkee kapeaa kannasta pitkin mitä ilmeisimmin aikoinaan saarena olleeseen, pohjois-eteläsuunnassa noin 400 metriä pitkään 'niemekkeeseen'. Kannaksen pusikoiden lomitse aukeaa pohjoiseen upea näkymä Kangasniemen kirkonkylän keskustaajaman rannoille. Vasemmalla, valkoisen veneen takana näkyvässä niemessä sijaitsee vedenpuhdistamo. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Sama 'postikorttimaisemakuva' Marjamiehentieltä rantaravintola Puulaakin suuntaan - kuvattu 24.8.2013 (S&J).


Kannaksen jälkeen vasemmalle pohjoiseen erkanee Marjakorinkuja, jonka varrella kuvan rakennukset. Tällä paikalla sijaitsi kevääseen 2006 asti Ikosten kulttuuriarvoiltaan aliarvioitu huvilarakennus. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Marjamiehentien viimeisten 250 metrin varrella, tien kaartaessa suoraan kohti etelää - sijaitsee tämä asuinrakennus - 24.8.2013 (S&J).

Marjamiehentien itäpuolella - viimeisten 250 metrin varrella tämäkin asuinrakennus - 24.8.2013 (S&J).

Edellisen kuvan rakennuksen eteläpuolen naapuriksi nousemassa uusi asuintalo - 24.8.2013 (S&J).

Marjamiehentie alkaa olla lopuillaan niemekkeen eteläpäässä - 'kääntöpaikassa' tämä asuinrakennus. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Aivan niemekkeen eteläkarjessä sijaitsee tämä rakennus - 24.8.2013 (S&J).

Marjamiehentien eteläpäästä vielä 'katselmus' länteen mantereen puolelle, Poimijanpolun varrelta näkyy 'asutusta' - 24.8.2013 (S&J).

Poimijanpolulla:

E) Poimijanpolku erkanee Marjoniementiestä etelään kohdassa, jossa Marjoniementie kääntyy pohjoiseen kohti puhdistamoa ja Marjamiehentie jatkuu suoraan itään. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Näkymä Poimijanpolulle etelään Marjoniementien suunnalta tultaessa. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Poimijanpolun ja länteen risteävän Juolukkakujan risteysalue. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Poimijanpolun länsipuolta - tie kääntymässä länteen (kuvassa oikealle) ja nimi muuttumassa Karpalokujaksi. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Poimijanpolku päättyy - tie kääntyy länteen ja nimi muuttuu Karpalokujaksi. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Karpalokujalla:

F) Poimijapolun eteläpäässä tie muuttunut itä-länsisuuntaiseksi Karpalokujaksi - kuvaussuunta länteen Puolukkatien risteyksen suuntaan. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Idästä kuvattu Karpalokujan ja Puolukkatien risteysaluetta - Karpalokuja jatkuu lännessä Puolukkatien takanakin vielä lyhyen umpikujan verran - 24.8.2013 (S&J).

Puolukkatien eteläpäätä:

G) Puolukkatien ja läntisen Karpalokujan umpikujan risteyskohta - 24.8.2013 (S&J).

Puolukkatien ja Karpalokujan risteyksestä näkymä etelään - rakentamattomia tontteja Puolukkatien eteläpäässä vielä riittää - 24.8.2013 (S&J).

Puolukkatien ja Karpalokujan risteys - näkymä pohjoiseen kirkonkylää kohti - 24.8.2013 (S&J). Komea pylväshaapa.

Hillakuja erkanee umpikujana Puolukkatien eteläosista itään järvenrantaan asti - 24.8.2013 (S&J).

Puolukkatien länsipuolen osuus Hillakujaa on vielä melkoista viidakkoa, omakotitalotontteja varmaankin saatavilla - 24.8.2013 (S&J).

Omakotitalo Puolukkatien eteläosista ennen muuttumista Vattukujaksi itämutkassa - 24.8.2013 (S&J).

Puolukkatien eteläpäästä alkaa Vattukuja, suorakulmamutka itään järveä kohti - 24.8.2013 (S&J).

Puolukkatien kirkonkylän puoleista pohjoispäätä:

H) Puolukkatien länsipuolta - Karpalokujan ja Juolukkakujan välimaastosta - 24.8.2013 (S&J).

Puolukkatien länsipuolelle risteavä Juolukkakujan pääteosa - 24.8.2013 (S&J).

Puolukkatien ja Marjoniementien risteys, kuvaussuunta etelään - 24.8.2013 (S&J).

I) Marjoniementien eteläpuolta - Puolukkatien ja Mustikkatien risteyksen välimaastossa - 24.8.2013 (S&J).

Mustikkatien varrelta:

J) Mustikkatien ja Marjoniementien risteys - 24.8.2013 (S&J).

Näkymä Mustikkatielle heti Marjoniementien risteyksen jälkeen - kuvaussuunta siis etelään. Kuvattu 24.8.2013 (S&J).

Näkymä Mustikkatieltä takaisin Marjoniementien suuntaan koilliseen - 24.8.2013 (S&J).

Mustikkatien länsipuolta - 24.8.2013 (S&J).

Mustikkatien ja itään johtavan Lillukkakujan risteys - 24.8.2013 (S&J).

Mustikkatien länsipuolen omakotitalo - 24.8.2013 (S&J).

Mustikkatien ja itään johtavan Mansikkakujan risteys - 24.8.2013 (S&J).

Mustikkatien ja länteen kääntyvän Tyrnitien risteyksen kohdilla - 24.8.2013 (S&J).

Mustikkatien kapeamman jatkon varrelta länsipuolella (Tyrnitien ja Paulintien väliltä) - 24.8.2013 (S&J).

Mustikkatien kapeamman jatkeen ja Paulintien risteyksen kohdilla (vrt. edellinen kuva) - 24.8.2013 (S&J). Paulintie = Pauli Pynnönen, Simo Pynnösen isä. Hieman Paulintien eteläpuolella Simolantie - Paulin pojan mukaan nimettynä.

Mustikkatien eteläjatkeelta näkymä Paulintielle - 24.8.2013 (S&J).

Simolantiellä:

K) Simolantie kulkee Mustikkatien eteläpäässä länsi-itä-suunnassa. Tämä kuva Simolantien itäpäästä läheltä rantaa - 24.8.2013 (S&J).

Simolantien itäpäässä lähellä Suurolanlahden rantaa (samaa paikkaa kuin edellisessä kuvassa) - molemmat 24.8.2013 (S&J).


Simolantien itäpäästä näkymä peltoniityn yli pohjoiseen, Puolukkatien eteläpään talojen suuntaan - 24.8.2013 (S&J).

Simolantien (keskiosassa) ja etelään suuntaavan Petäjikkötien risteys - 24.8.2013 (S&J).

Simolantien länsipäästä - etelänpuolelta - 24.8.2013 (S&J).

Simolantien länsipään viimeinen asuinrakennus eteläpuolella ennen Otto Mannisen tien risteystä - 24.8.2013 (S&J).

Simolantien länsipäästä pohjoispuolen niityn yli näkymä Otto Mannisen tien varrella jo oleviin rakennuksiin - 24.8.2013 (S&J).

Sivuluettelot

Seuraavalle sivulle (#9) ~ Vanhainkodin ympäristöä.