Alue V ~ sivu #7:
Vihi(n)kangas * Levälahti (alkaen 1.1.2010):

(Svala & Joutsi * viimeisimmät lisäykset: 15.9.2015)

Tämän sivun kohdealue - kartta 'Omakotinäyttelyn 2011' mainoslehtisestä (Kangasniemen kunta, 2011). Vanhainkoti oikealla alhaalla = ruskeaksi väritetty alue. Sen kohdilla mustilla pisteillä merkitty uimarannalle johtavat hyvinhoidetut kävelytiet. Tämäkin kartta käyttää nimimuotoa 'Vihinkangas', vaikka paikalliset puhuvat lähinnä 'Vihikankaasta'. Levälahti jää kartan ulkopuolelle vasemmalta. Kartan vasemmassa ylänurkassa Karhuvuori ja sen maastossa risteilevät kuntoladut (lähinnä talvisin!).

(J.Joutsi, 25.8.2013): VIHI(N)KANGAS-nimen alkuperästä: sana 'VIHI' tarkoittaa 1) hämärää ennakkotietoa, 'vihjettä' ja 2) eräiden riistapyydysten risuista tehtyä johdeaitaa. Ilmeistä on, että kyseinen alue on aikoinaan ollut hyvää riista-aluetta, josta nimi on tarttunut?
Kartta-alueen katunimistö on laadittu marjoista ja kaloista, mutta muutamat nimet ovat mieleenkiintoisia - niihin ilmeisesti sisältyy paikallista 'historiankirjoitusta': Terva-Kallen tie, Opanpolku, Aapelinpolku, Simolantie ja Paulintie. Olisi mukava kuulla näiden nimien taustoja? Voisikohan Kyröntie kuulua myös tähän 'paikallishistoriallisen' ryhmään, muuten en sille oikein asiayhteyttä löydä - sanakirjastakaan.


Siiri Laitinen kertoili (26.8.2013) omia käsityksiään Vihi(n)kankaan ja Marjoniemen alueiden tienimistön yllämainituista kohteista:
Opanpolku: Opa Laitisella oli maatila Vihikankaalla Asta Pyykkösen kohdalla, puhuttiin Opankalliostakin.
Terva-Kallen tie: Kalle Lahikainen, Tervaniemen talo - peltosarkoja Vihikankaalla,
Kyröntie: Kerinkannassa Erkki Kyröläisellä 'Kyröntila', asui nykyisen Kyröntien kohdilla hevosmiehenä vaimonsa Ainin kanssa, vanha hevostallikin vielä tallella.,
Simolantie: Simo Pynnösen maita,
Paulintie: Pauli Pynnönen, Simo Pynnösen isä.

Jussi Svala ja Riitta Tiihonen kertoivat 27.8.2013 Aapelinpolusta: Paikalla asunut aikanaan työmies Abel Hänninen vaimonsa Amandan kanssa ~ Kuisma Hännisen mummon vanhemmat. .

A) Idyllistä kevyen liikenteen väylää Otto Mannisen tien itäpuolella uuden hautausmaan kohdilla - kuvattu 23.9.2012 (S&J). Tieväylä kuvattu pohjoiseen - vasemmalla Vihi(n)kangasta (Levälahdentien risteys) ja oikealla Marjoniemen aluetta. Yllä olevassa kartassa siis ylhäällä keskellä - numeron 52 kohdalla.

Tämä mielipidekirjoitus julkaistiin Kangasniemen Kunnallislehdessä 17.1.2013.

Kirkon suunnalta tultaessa heti Jussinkujan eteläisemmän liittymän jälkeen Otto Mannisen tien itäpuolella (ennen Marjoniementien risteystä) sijaitsee tämä mielenkiintoisen näköinen vanha Kalle Pynnösen navettarakennus. Kuvattu 23.9.2012 (S&J).

Vihi(n)kangasta Otto Mannisen tien länsipuolella:

'Alhontie':

B) Uuden hautausmaan 'takana' kulkevan Alhontien varrelta Pekka Lahikaisen asuinrakennus kuvattuna 23.9.2012 (S&J).

(Erja Tulla, sähköposti 3.8.2009): 'Alhontie' on saanut nimensä Alho Tuukkasesta, joka vaimonsa Elsan kanssa asui Pekka Lahikaisen nykyään omistamassa talossa ainakin 60-luvulla. Tuukkasilla oli muutama kana ja ainakin yksi lehmä, koska muistan lapsena hakeneeni heiltä "lehmänmaitoa" ja munia. Silloin tietä sanottiin 'Tuukkasen tieksi'.

Samainen Lahikaisen asuinrakennus Alhontien varrella kuvattuna 18.8.2013 (S&J). Alhontie rajautuu sivun alussa olevan kartan yläosasta pois. Näkyy vain '---ntie'.

Lahikaisen talon piharakennus tontin eteläreunalla - 23.9.2012 (S&J).

Samainen Lahikaisen piharakennus kuvattuna 18.8.2013 (S&J).


Alhontietä eteenpäin etelään, erityisen viehättävä piharakennus - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Samaisen piharakennuksen edustalta Alhontien varrella - 23.9.2012 (S&J).


Alhontien länsipuolelle - Peltotien ympärille on kehittynyt matalien rivitalojen 'yhdyskunta' ~ kuvattu 18.8.2013 (S&J). Taustalla Karhuvuorta.

Alhontien länsipuolelta Peltotien suuntaan yli kattojen - lähinnä punatiilisiä rivitaloja - kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Alhontien eteläpäästä vielä vilkaisu 'takaisin' pohjoiseen - uusi hautausmaa jää oikealle - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Paavo Arkon entinen asuinrakennus:

C) Alhontien ja Levälahdentien risteyksen eteläpuolella, muutamia kymmeniä metrejä tiestä, sijaitsee tämä Paavo Arkon 2000-luvun alkupuolille asti asuttama talo, joka 'lämmityskiellon' jälkeen jäi asumattomaksi. Kuvattu 23.9.2012 (S&J).
Paavo Arkko kertoi (21.5.2007) olleensa itse mukana puiden teossa, kun taloa aikoinaan rakennettiin tiemestari-isänsä Vilhon johdolla. Hän oli asunut talossa Ida-äitinsä kanssa ja tämän kuoltua jatkanut asumista yksin. Paavo asui itse aikoinaan 'Kentän koulun' takana punaisessa talossakin.
Arkon talossa oli alueen ensimmäinen televisio, jota alueen lapset saivat käydä silloin tällöin katsomassa. Varsinkin vanhat kotimaiset elokuvat kuulemma vetivät 'salin' täyteen.

Lähikuvassa Paavo Arkon rakennuksen erikoinen peltikuisti - 23.9.2012 (S&J).

Paavo Arkon tyylikäs piharakennus - 23.9.2012 (S&J).


Yleisnäkymä entiselle Paavo Arkon asuinrakennukselle - kuvattu 20.2.2014 (S&J).

Levälahdentiellä Karhuvuoren kohdilla:

D) Levälahdentien eteläpuolella Karhuvuoren kupeella sijaitsee tämä idyllinen pihapiiri. Kuvattu 3.2.2013 (S&J).

Samoilla kohdin ~ Levälahdentien pohjoispuolella tämä pihapiiri ~ 3.2.2013 (S&J).

Juuri ennen Karhuvuorta Levälahdentiestä erkanee eteläpuolelle Kyröntie ~ 3.2.2013 (S&J).

Levälahdentieltä näkymä Kyröntien suuntaan Karhuvuoren nousun kohdalta ~ 3.2.2013 (S&J).

Lähes Karhuvuoren päältä näkymä Levälahdentietä pitkin länteen uuden hautausmaan suuntaan ~ 3.2.2013 (S&J).

E) Levälahdentieltä risteävän Säynetien varrella sijaitsee tämä aikoinaan Vilho Puttosen (=Taimi Tullan isä) rakennuttama talo (myöhemmin Staven). Kuvattu 23.9.2012 (S&J). Vilho Puttonen oli tunnettu mm. puukenkien ja täikampojen tekijänä. Täikammat tehtiin lehmän sarvista ja niissä oli 'levennys' täitten nitistämistä varten. Vilho Puttonen teki puukenkiä yhteistyössä suutari Kuitusen kanssa - Vilho teki puuosat, Kuitunen nahkapäälliset (Taimi Tulla, 2006).


Säynetien varrella olevassa roskienjättökatoksessa viestintää kimppaan kuulumattomille - kuvattu 20.2.2014 (S&J).

F) Säynetien länsipuolella, lähellä Yhdystien risteystä sijaitsevat tämä mielenkiintoinen pikkutalo ja sauna hieman taaempana. Kuvattu 23.9.2012 (S&J). Antti Ikonen kertoi (7.6.2007) talossa aikoinaan asuneen ensin Hykkösen äidin ja pojan, heidän jälkeensä "Pitkä-Leevi" Kuitusen äidin.

Tiestä hieman kauempana - pihapiirissä sijaitseva saunarakennus - molemmat kuvattu 23.9.2012 (S&J).


Samainen rakennusrtyhmä kuvattuna 20.2.2014 (S&J).

Kotitekoista taidetta vesitornilla:

G) Vesitornin ensimmäiset metrit graffiti-maalauksien peitossa - 23.9.2012 (S&J).

Vesitornin alaosan pintarakenteen perusruoste (pistevauriot) sekä uudet ja vanhat "maalaukset" (valumat) yhdessä muodostavat - ironista kyllä - vaikuttavan väriabstraktion. Kuvattu 23.9.2012 (S&J). Tätä kutsutaan maailmalla sattumataiteeksi - lähempänä ehkä töhrimiseksi.

Paikoitellen vesitornin kyljestä pääsee (halutessaan) ajatuksissaan luolamaalaustenkin kiehtovaan eläinaihemaailmaan - 23.9.2012 (S&J).

Vesitornilta Säynetietä etelään:

H) Vesitornin luona Säynetien länsipuolella omakotitalon pihapiiriä - 18.8.2013 (S&J).

Matkaa jatkaen - Säynetien länsipuolella etelään - vesitornin kohdilla seuraavana tämä omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Säynetien länsipuolella - edellisen etelänaapurina - vesitornin kohdilla tämä omakotitalo. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Terva-Kallen tie:

Säynetieltä näkymä itään Terva-Kallen tien pohjoispuolelle. Katukyltti kärsinyt jonkun voimantunnossa. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Säynetieltä näkymä itään Terva-Kallen tien eteläpuolelle. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Säynetien ja Särkitien risteyksen kohdilta - näkymä Säynetieltä itään. Terva-Kallen tie erkanee kuvassa oikealle auton takana. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Säynetieltä suoraan etelään Särkitielle:

I) Säynetie jatkuu pienellä mutkalla oikealle länteen - vasemmalle suoraan etelään Särkitie - 18.8.2013 (S&J).

Säynetien ja Särkitien risteyksessä oleva omakotitalo pihanpuolelta Särkitieltä kuvattuna 18.8.2013 (S&J).


Näkymä Särkitieltä itään risteävälle Suotielle ~ kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Särkitiellä - lähellä Säynetien ja Suotien risteyksiä. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Särkitien varrelta ~ Suotien risteys länteen lähellä. Molemmat kuvattu 18.8.2013 (S&J).


Särkitien itäpuolella Kuhatien risteysalueen kohdilla - autoilla ei enää edemmäksi liikennöintiä. Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Särkitien ja Kuhatien risteyskohdilla (länsipuoli) - eteenpäin Säynätlammin omakotitaloalueelle enää kevyen liikenteen yhteys - kuvattu 18.8.2013 (S&J).

Särkitieltä ei ole enää moottoriliikennettä etelämmäksi (Onkitieksi taitaa muuttua sulun takana) - Kuvattu 18.8.2013 (S&J).

J) Suotien varrella - liki Opanpolkua - lähellä Yhdystien risteystä sijaitsee tämä omakotitalo. Kuvattu 23.9.2012 (S&J). Talon pihanurmikolla erottuu tykki.

Seuraavalle sivulle #8 ( Marjoniemi )

Sivuluettelot

etusivulle