Vesanka (liitettiin Jyväskylään 1.1.2009).

(Svala & Joutsi * viimeisimmät lisäykset: 4.12.2017)

Jyväskylä-sivullemme 2/2.

Vesanka * vanha rautatieasema (avattu jo 1897) - jäi radasta sivuun 1920-luvun rataoikaisun myötä:

1.

A) Vesangan asema avattiin alunperin vuonna 1897 Haapamäen-Jyväskylän radan varteen. Kun rataa oikaistiin 1920-luvulla, asema jäi radasta sivuun, joten toinen asemarakennus rakennettiin v.1926 (Thure Hellström). Vanha asemarakennus jätettiin asuinrakennukseksi lähelle nykyistä valtatietä. Entisen asemarakennuksen editse linjautuu nykyisin kuvassa näkyvä Vanha Asematie - kuvattu 1.12.2017 (S&J).

2.

3.

4.

Tämä rakennus toimi Vesangan ensimmäisenä rautatieasemana vuodesta 1897 alkaen 1920-luvulle asti - nykyisin yksityiskäytössä * Kaikki kolme kuvattu 1.12.2017 (S&J).

5.

6.

6.

Vesangan ensimmäinen rautatieasema kuvattuna kolmasti 1.12.2017 (S&J) Vanhalta Asematieltä.

Vesanka * uudempi rautatieasema - käyttöön 1920-luvun rataoikaisun yhteydessä:

1.

B) Vesangan uudempi rautatieasema otettiin käyttöön 1926 (Thure Hellström) - henkilöliikenne loppui paikallisliikenteen lakkautuksen myötä 1984. Liikennepaikka suljettiin seuraavana vuonna. Tavara-asema siirrettiin uudelle asemalle rataoikaisun vuoksi syrjään jääneeltä Vesangan ensimmäiseltä asemalta, joka oli aloittanut toimintansa 1897. Kuvattu 1.12.2017 (S&J).

2.

3.

4.

Tavaramakasiini siirrettiin v. 1926 Vesangan ensimmäiseltä asemalta nykyiselle paikalleen radanoikaisun yhteydessä.

5.

6.

Tasoristeys Vesangan uudemman aseman kohdalla.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kuvat #1-16: kaikki kuvattu Vesangan uudemmalla asemalla 1.12.2017 (S&J).

Vesankajärventien rautatiesillalta näkymiä ~ noin kilometrin Vesangan asemilta itään:

C) Näkymä Vesankajärventien sillalta etelään valtatielle 23 * kuvattu 1.12.2017 (S&J). Vasemmalla tunneli Jyväskylään - oikealla Vesangan asemat n. kilometrin päässä.

Vesankajärventien sillalta näkymä Jyväskylän suuntaan (itään) - Möykynmäen tunnelioikaisu tehty 1920-luvulla. Kuvattu 1.12.2017 (S&J).

Möykynmäen tunneli on Jyväskylän Vesangassa sijaitseva rautatietunneli. Se sijaitsee keskeisellä paikalla, 1,5 km Vesangan asemalta itään ja sen pituus on 350 m. Tunneli valmistui 1926 osana Haapamäki–Jyväskylä-rataosan perusparantamista. Se on rataosan ainoa tunneli (Wikipedia, 2017).

Käytössä on 44 rautatietunnelia sekä lisäksi metrotunnelit. Rautatiekäytöstä poistettuja, mutta rakenteellisesti jäljellä olevia tunneleita on kahdeksan. Vanhin käytössä oleva tunneli on Möykynmäen tunneli vuodelta 1926. (Liikennetunnelit Suomessa, 2016).

Vesankajärventien sillalta näkymä länteen - Vesangan asemille (uusi ja vanha) matkaa vajaa kilometri * molemmat: 1.12.2017 (S&J).

Oudompi aamukulkija Vesankajärventien sillalla 1.12.2017 (S&J) - "Case * KoneViikarit".

Vesankajärventien sillan kupeessa radan varrella ollaan heräilemässä perjantaiaamuun. Kuvattu 1.12.2017 (S&J).


Jorma Toivonen kuvasi 30.6.2007: "Museokalusto syöksyy Vesangalla Möykynmäen tunnelista kohti kuvaajaa." (kiitos * käyttölupa 2015-12-G).

Jyväskylä-sivullemme 2/2.

Suomen sivumme hakemistoon.

Mahdollisia kysymyksiä, korjauksia tai lisätietoja voi sivuston kokoajille lähettää helposti sähköpostilla:

PALAUTE (e-mail)