Leppälahti (jatkoa Jyväskylän sivultamme 2/2):
(Svala & Joutsi * viimeisimmät lisäykset: 10.8.2019)

Jyväskylä-sivullemme 1/2.

A) Leppälahden asema (jatkoa * Jyväskylä 2/2):

Leppälahden asemarakennus on kovasti metsittynyt - kuvattu 20.7.2019 (S&J).

Leppälahden laiturivaihde sijoitettiin Leppäveden poikki kulkevan avattavan sillan ja pitkän ratapenkereen itäpäähän, josta rata työntyy suuren maaleikkauksen läpi kohti itää. Seutu ei ollut erityisen tiheään asutettua, eikä alueelle kulkenut edes tietä, vaan lähin maantie sijaitsi Metsolahdessa. Vesiliikenneyhteyksien kannalta paikka oli sen sijaan oivallinen, sillä satamapaikka sijaitsi asema-alueen vieressä. Laiturirakennus rakennettiin Thure Hellströmin piirustusten mukaan 1916. Rakennusta on laajennettu myöhemmin. Liikennepaikalta johdettiin satamarata Leppäveden rantaan.
Leppälahti oli pitkään pelkkien rautatie- ja vesiyhteyksien varassa, sillä ensimmäinen maantie Toivakan suunnalta rakennettiin vasta 1950-luvulla. Maantieyhteydet paranivat huomattavasti 1960-luvun lopussa, kun radan suuntaisesti kulkeva Jyväskylän-Kuopion valtatie valmistui.
Liikennepaikka muutettiin miehittämättömäksi 1971, tavaraliikenne lopetettiin 1981 ja henkilöliikenne 1984. Liikennepaikka lakkautettiin 1985. Sivuraiteet ja satamarata on purettu (Radan varrella-kirja, 2009).

Leppälahden asemarakennus nykykunnossaan - kuvattu 20.7.2019 (S&J).

Leppälahden asemarakennuksen länsipääty - 20.7.2019 (S&J).

B) Ratanäkymiä Leppälahden aseman kohdalta:

Leppälahden asemarakennuksen kohdalta ratanäkymä itään Metsolahtea ja Pieksämäkeä kohti - molemmat kuvattu 20.7.2019 (S&J).


Leppälahden asemarakennuksen kohdalta ratanäkymä lähteen Leppäveden ylittävää pengerrataa ja Jyväskylää kohti - kuvattu 20.7.2019 (S&J).

C) Näkymiä Leppälahden aseman läheiseltä Leppäveden ylittävältä pengerratalta - siltoineen:

Leppälahden asemarakennuksen jälkeen länteen päin mentäessä alkaa lähes heti puolentoista kilometrin pengertie Leppäveden yli * kuvattu 20.7.2019 (S&J) pengertien itäpäästä Leppälahden aseman suuntaan.


1.

Matkustajajuna Jyväskylästä Pieksämäen suuntaan on juuri ylittänyt pengertien siltoineen ja ohittaa kohta Leppälahden asemarakennuksen * kaikki kolme kuvattu 20.7.2019 (S&J) klo 10:47.

2.

3.


1.

Leppäveden ylittävän rautatiepenkereen pohjoispuolen maisemakuva - kuvattu itärannalta Leppälahden asemarakennuksen lähettyviltä * kaikki kolme kuvattu 20.7.2019 (S&J).

2.

3.


1.

Leppäveden ylittävän rautatiepenkereen itäreunalla siltaosuus Leppälahden asemarakennuksen lähettyvillä * kaikki kolme kuvattu 20.7.2019 (S&J).

2.

3.


1.

Leppäveden ylittävältä maantiepenkereeltä näkymä pohjoiseen, missä Jyväskylä-Pieksämäen rata kulkee omalla penkereellään * kuvattu 20.7.2019 (S&J). Edellisten kuvien rautatiesiltakin erottuu ratapenkereestä kuvan keskiosassa.

Jyväskylä-sivullemme 2/2.

Etusivulle.

Suomen sivumme hakemistoon.

Mahdollisia kysymyksiä, korjauksia tai lisätietoja voi sivuston kokoajille lähettää helposti sähköpostilla:

PALAUTE (e-mail)