43) Yhteiskoulun rakennus

(Svala & Joutsi * viimeisimmät lisäykset: 31.5.2023)


A Tässä kuvassa komeilee vastavalmistunut Yhteiskoulun rakennus kuvattuna ilmeisesti melko pian 1.9.1934 tapahtuneen käyttöönottonsa jälkeen. Rakennuksen hirret olivat aikalaisten muistikuvien mukaan maalatut sinapin kellertäviksi eli ilmeisesti melko lähelle nykyistä väritystä.

Yhteiskouluhan oli aloittanut v.1925 ns. Suhosen talossa ja siirtynyt sieltä ns. Kassantaloon ennen uuden rakennuksen valmistumista. Aloituslukukaudella 1925-26 koulussa oli aloittanut 24 oppilasta ja kolme opettajaa: Laina Kyttälä (Siukola), Aino Niemimaa (piirustus) ja Armas Nyman (laulu).
Johtava opettaja Laina Siukola oli ollut kevätlukukauden 1926 virkavapaalla ja hänen sijaisenaan oli toiminut Inkeri Nissinen. Aloituspaikassa, Suhosen talossa oli koulun vahtimestarina toiminut talon omistaja, suojeluskunnan päällikkö Vilho Suhonen, joka sittemmin esiintyi yhteiskoulussa myös liikunnanopettajanakin.

Ensimmäisten vuokrallaolovuosien aikana opettajien vaihtuvuus oli suurta, muistetuimpia persoonallisuuksia olivat mm. Yrjö Parkkola, kirkkoherra Niilo Heikkilä, Lyyli Isoranta, Henrik Wegelius, Birgit Rosten, Lyyli Seppälä (myöh. Parkkola) ja mainittu Vilho Suhonen.
Keväällä 1930 vaihdokset koettelivat erityisesti, kun Armas Nyman, Birgit Rosten ja Vilho Suhonen erosivat yhtä aikaa tehtävistään. Uusista opettajista mainittakoon pari lukuvuotta matematikkaa opettanut Urho Kaartinen.

Keväällä 1930 valmistui Kangasniemen yhteiskoulusta ensimmäinen seitsemän oppilaan erä keskikoulun viisi luokkaa suorittaneina. Heidän ryhmäkuvansa opettaja Siukolan johdolla on sivulla "33" - kuva "B".

Uuden yhteiskoulun rakennuksen valmistuttua syksyksi lukukauden 1934-1935 alkuun kaikki ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan. Kangasniemessä riehui tuolloin vakava lapsihalvausepidemia ja koulu päästiin aloittamaan vasta 21.10.1934, jolloin uuden rakennuksen viralliset vihkiäisetkin olivat. Samalla juhlittiin yhteiskoulun kymmenettä lukuvuotta paikkakunnalla.
Vuosikertomuksen tekstin mukaan "sydämellinen lämpö ja vilpittömän harras tunnelma vallitsi siinä lokak. 21 p:nä 1934 pidetyssä juhlassa, jossa vihittiin uusi talo tarkoitukseensa. Koulun harrastajia ja ystäviä kerääntyi juhlaan talon avarat suojat täyteen nauttimaan arvokkaasta ja monipuolisesta ohjelmasta, ja ne kaukaiset ystävät, jotka eivät voineet olla mukana, muistivat koulua merkkipäivänään vilpittömin ja kauniin onnitteluin.

Ensimmäisenä lukuvuotena 1934-45 uudessa rakennuksessa yhteiskoulussa toimi vakinaisesti kuusi opettajaa: koulunjohtaja Laina Kyttälä (Siukola), Armas Peljo, Arvid Blom (myöh. Karelahti), Lyyli Parkkola (ent. Seppälä), Maire Lehtinen (myöh. Karelahti) ja kirkkoherra Niilo Heikkilä.

Marraskuun 14.päivänä 1934 koulua kohtasi suruviesti, kun yhteiskoulussa liikuntaa vuoteen 1930 asti opettanut ja sen jälkeen vanhempainneuvoston jäsenenä toiminut Vilho Suhonen kuoli räjähdysonnettomuudessa Hirvensalmella suojeluskunnan harjoituksissa. Suhonen oli paikkakunnan suojeluskunnan poikaosastoihin saanut paljon yhteiskoulunkin oppilaita. Kangasniemen suojeluskunta rakensi mm. urheilukentän, hyppyrimäen, korjasi seurakuntatalon ja suoritti tie- ja raivaustöitä. Vilho Suhosen leski Anni (1895-1964) piti kotitalossaan 30-luvulta alkaen asuntolaa pitäjiltä tulleille yhteiskoululaisille. Suhosista on kerrottu jo kuvassa "41G".


Yhteiskoulun opettajat ja oppilaat koulutalon sisäpihan portailla syksyllä 1935. Neljä opettajaa istumassa edessä keskellä ovat vasemmalta Maire ja Arvi Karelahti (ent. Blom), Laina Siukola ja Armas Peljo.
Oppilaista mainittakoon eturivissä kolmantena oikealta istuva Eevi Joutsalainen (1923-2001), joka sittemmin tuli tutuksi Kangasniemen postitoimiston työntekijänä aina 1980-luvulle asti.
Armas Peljon pään takana oikealla näkyy Yhteiskoulu 1925-50-kirjan toimittanut Viljo Lehkonen .


B Tämä kuva on otettu melko pian Yhteiskoulun rakennuksen valmistuttua v.1934. Kuvasta näkee havainnollisesti, miten uusi koulurakennus tehtiin kirjaimellisesti vanhan pappilan niittyalueen itäreunaan.

Yhteiskoulu oli Kangasniemellä aloitettu v.1925 ns. "Suhosen talossa", mikä sekin näkyy tässä kuvassa silloisen Koulutien päässä Suurosen taloa vastapäätä risteyksen itäpuolella (vaalean rakennuksen harjakattoinen pääty näkyy).
"Suhosen talosta" yhteiskoulu siirtyi Kassantaloon (aivan kuvan oikeassa ylänurkassa) vuoteen 1934 asti, jolloin uusi koulurakennus valmistui.

Koivukuja johtaa kuvan vasemmassa alaosassa vanhaan pappilaan. Yhteiskoulun pohjoispuolella (vasemmalla kuvassa) näkyy ns. Pöyryn talo ulkorakennuksineen.


C Yhteiskoulun opettajat ja oppilaat ryhmäkuvassa v.1937. Opettajat edessä istumassa vasemmalta: Arvi Karelahti, Maire Karelahti, Laina Siukola, Laini Pantsar ja Armas Peljo.


Opettajien ja oppilaiden ryhmäkuva keväältä 1938. Opettajat edessä istumassa Armas Peljo, Maire Karelahti, Arvi Karelahti, Laina Siukola ja Niilo Heikkilä.

Laina Siukola anoi eroa tehtävästään koulun johtajana v.1939 ja hänen seuraajakseen koulun johtajaksi valittiin Armas Peljo. Siukola jatkoi opettajatehtävissään, mutta hän oli kuitenkin myöhemmin kolme vuotta (1947-49) poissa Kangasniemen työtehtävistään, koska hän oli matkustanut alastarolaisen maanviljelijämiehensä luokse talonemännän tehtäviin, ettei taloa olisi otettu siirtoväen asutukseen.

Lukukausi 1939-1940 jäi koulussa vain viiden kuukauden mittaiseksi jaksoissa 1.9.-4.12.1939 ja 1.8.-21.9.1940.
Kaija Suuronen oli tullut kouluun oppilaaksi v.1938 ja Yhteiskoulu 1925-50-kirjassa hän muisteli kouluaikojaan seuraavasti:
Olimme toinen keskikoulun viidesluokka, joka oli käynyt koko keskikoulunsa uudessa, omassa rakennuksessa. Talon nuoresta iästä kertoivat silloin esimerkiksi luokkamme hirsipintaiset seinät, samoin talon keltaiseksi maalatut ulkoseinät. Rakennushan oli valmistunut syksyksi 1934. Talon urakoitsijana oli mikkeliläinen Hjalmar Marttinen.
Viidennen luokan kouluvuottamme varjostivat heti lukuvuoden alkaessa monin tavoin yleismaailmallinen levottomuus, sodan uhkakin. Saksa hyökkäsi Puolaan, pian sen jälkeen myös Neuvostoliitto. Suomalaiset kävivät neuvotteluja Moskovassa, rakennettiin Mannerheimin linjaa, tuli liikekannallepano.
Kangasniemen miehiä koottiin ensin Pirtille. Me koululaiset katselimme hiukan pelonsekaisin tuntein näiden miesten marssia Mikkeliä kohti. Myös hevosia koottiin kirkonkylään ja kuljetettiin joukoin Kangasniemeltä kohti valtakunnan rajoja.
Sotakuukausina kirkonkylän opettajat antoivat meille kotiopetusta. Kun radio välitti maaliskuun 13.päivänä 1940 tietoa talvisodan rauhasta, olimme parhaillaan opettaja Astrid Hedmanin eläinoppitunnilla. Se eläinoppitunti on jäänyt lähtemättömästi mieleeni.
Viidennen kouluvuotemme viimeinen opiskelujakso alkoi elokuussa 1940 ja päättyi 20.10.1940. Penkinpainajaisemme pidettiin Hännilän kartanossa, jonne menimme polkupyörillä. Myöhäisenä iltahetkenä paluumatkaamme juhlisti taivaalta esiin tullut kirkas kuu. Emme osanneet silloin aavistaa, että pian syttyisi uusi sota ja monet luokkatoverimme joutuisivat sotatantereelle sekä uhraamaan nuoren, odotuksia täynnä olevan elämänsä Suomen itsenäisyyden säilyttämiseksi.
Yhdeksästä luokkamme pojasta kuusi kaatui, kaksi palasi vaikeasti haavoittuneena, toinen sotasokeana.

Välirauhan aikana lukuvuosi 1940-41 kesti 1.8.1940-21.5.1941. Oppilaat haluttiin mukaan elintarviketuotantoon, siksi koulu loppui virallista aikaa ennen.
Jatkosodan vuosina lukuvuosia lyhennettiin ja opettajien palkkoja pienennettiin 10-25%. Osa opettajista oli virkavapaalla sotilaspalvelussa.


Yhteiskoulun 5. luokka omassa luokkahuoneessaan keväällä 1942. Huomaa ensopahvit seinässä ja tyttöjen kouluperinteen mukaiset kansallispuvut ja vappuhuiskat.

Yhteiskoulun rakennuksessa oli v.1942 tehty merkittävä remontti. Ulkoseinät oli peitetty insuliitilla ja kaikki sisäseinät ensopahvilla. Näin luokat oli saatu lämpimimmiksi ja koulu siistimmän ja hauskemman näköiseksi.
Vuonna 1944 koulussa alettiin noudattaa uutta lukusuunnitelmaa, joka toi uusina aineina opetukseen käsityön ja kotitalouden. Tilat niiden opetukseen jouduttiin vuokraamaan kansakoululta (käsityöt) ja Pirtiltä (kotitalous).
Samana vuonna yhteiskoulusta lähti pois opettajapariskunta Arvi ja Maire Karelahti, jotka siirtyivät Enson uuteen yhteiskouluun.

Maailmanpoliittiset myllerryksetkin alkoivat konkreettisesti näkyä Kangasniemen yhteiskoulussakin. Jo talvisodan aikana lukuvuonna 1939-40 Kangasniemelle oli evakuoitu Viipurissa aikaisemmin sijainneen Savo-Karjalan pääkonttori (myöh. Kesko), joka sai tilansa yhteiskoulun rakennuksesta. Johtajat ja henkilökunta perheineen majoitettiin kirkonkylään ja sen lähiympäristöön.
Lukuvuonna 1943-44 yhteiskouluun oli tullut Viipurin Tyttölyseon oppilaita, joille koulutyö tapahtui iltavuorossa. Keväällä 1944 viipurilaisilla olikin Kangasniemen ensimmäiset ylioppilaskirjoitukset.

Lukukauden 1948-49 aikana yhteiskoulun yläkertaan rakennettiin opetuskeittiö ja veistosali. Vuonna 1949 saksan kieli vaihdettiin englannin kieleen koulun opetusohjelmassa, ja muutosta voi jälkikäteen pitää merkittävänä ja ajan hengen mukaisena, käydyn sodan yhtenä seurauksena.


D 5-luokka keväällä 1952 sisäpihan portailla. Edessä vasemmalla Armas Peljo ja Laina Siukola seisoo toisessa rivissä toisena. Kaija Suuronen seisoo takarivissä kolmantena vasemmalta - muut opettajat kuvassa ovat Aili Suvanto ja Enni Bergström. Koulun ulkoseinän värinä on vielä alkuperäinen ~ tumma sinapinkeltainen.


5-luokka keväällä 1955 samoilla sisäpihan portailla. Koulu nyt seiniltään maalattu vaaleaksi. Opettajana oikealla Laina Siukola.
Oppilaat eturivissä vasemmalta Eija Valkonen, Pirkko Rusanen, Pirkko Hovilainen, Saara Utriainen, Helena Loisa ja Ritva Blomqvist.
Keskirivissä (vas.) Eero Alanärä, Jouko Valasti, Veijo Häkkinen, Anneli Suomela, Kyllikki Laitinen ja Pirkko Kärkkäinen.
Takarivin viikarit vasemmalta Eino Kautto, Keijo Luhanko, Seppo Pynnönen, Markku Huikko ja Aarne Pulliainen.


E) Tässä kuvassa uusi yhteiskoulun rakennus on saanut jo vaaleamman maalipeitteen. Kuvan oikeasta reunasta pilkistää Pöyryn talo. Kuva lienee otettu vuoden 1953 tietämillä.

Kevättalvella 1951 oli järjestetty hirsitalkoot, jolloin pitäjäläiset ilahduttavasti määrin toivat 400 tukkia. Koulurakennuksen ulkovuoraustyö saatiin kesän 1951 lopulla valmiiksi.

Kangasniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys päätti kokouksessaan 5.11.1951 ryhtyä toimenpiteisiin koulun laajentamiseksi 8-luokkaiseksi yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi (=lukio).
Valtioneuvosto hylkäsi tehdyn anomuksen 29.5.1952. Ilmeisesti pätevien opettajien puute ja koulutilojen riittämättömyys olivat kielteisen päätöksen taustalla.

Toinen virallinen anomus lukion saamiseksi Kangasniemelle lähetettiin 23.1.1960 allekirjoittajina Matti Tukia ja rehtori Mikko Mielonen.
Maaliskuun 16. päivänä 1960 päivätyssä esityksessä kouluhallituksen R.H.Oittinen ja Kauko Haahtela eivät valinneet Kangasniemeä yhdeksän uuden perustettavan lukion joukkoon, mihin mm. Joutsan oli onnistunut päästä.

Kun hylkäävä päätös tuli tiedoksi Kangasniemelle asti, rovasti Matti Tukia hyppäsi heti linja-autoon ja matkasi Helsinkiin ja kouluhallitukseen ilman ennalta tehtävää aikavarausta tapaamiseen. Tukia sai Haahtelan ja kouluneuvos Sampolan virastosta kiinni ja herrat ilmoittivat lyhytkantaisesti, että asian uudelleen harkittavaksi ottamisesta päättäminen kuului opetusministeriölle. Muuten herrat suullisesti Tukialle kertoivat, ettei heille ollut suurempaa merkitystä, otettaisiinko asia uudestaan esille ja mitkä lukiot loppujen lopuksi aloitettaisiin syksystä 1960.
Tukia painui siltä istumalta opetusministeriöön, muttei päässyt opetusministeri Heikki Hosian luo. Paikalla ollut opetusneuvos kuitenkin kuunteli Tukian asian ja niin kävi, että asian uudelleenkäsittely pääsi asialistalle hallituksen iltakouluun toukokuussa 1960.
Valtiovarainministerinä toimi tuolloin kangasniemeläinen Wiljam Sarjala, joka ko. iltakoulussa ilmaisi käsityksenään, ettei kouluhallituksen esitys ollut oikeudenmukainen. Kangasniemen puolesta puhuivat voimakkaasti asukas- ja oppilaspohjan riittävyys sekä lukiokoulutuksen vaikea saatavuus muualta.
Iltakoulussa sovittiin lopulta Kangasniemelle myönteinen päätös, jonka valtioneuvoston myöhempi istunto myös hyväksyi. Niin Kangasniemi sai lukionsa alkamaan syksyllä 1960, mutta Joutsa menetti jo kerran hyväksytyn lukion aloittamislupansa. Matti Tukian ja Wiljam Sarjalan voimakas toiminta Kangasniemen lukion puolesta oli tuottanut tuloksen, josta Kangasniemellä riemuittiin, mutta Joutsassa herätti ankaraa katkeruutta tehdystä ohestalyönnistä.(Pirkko Väre o.s. Makkonen, 1.11.2014): "Isäni Reino Makkosen kanssa markkinoilla, jotka pidettiin ihan yhteiskoulun vieressä olevalla kentällä. Markkinahumu tunkeutui luokkiin ja välitunneilla notkuimme helppoheikkien juttuja kuuntelemassa. Takana yhteiskoulu, jonka takana Pöyryn talo ja taustalla näkyy Suurosen kauppa. Kuva lienee 1950-luvun alkupuolelta."

(Keijo Häkkinen, 1.11.2014): " Nykyisen linja-autoaseman paikkeilla oli torikenttä, jossa 50-luvun alussa pikkupoikana markkinoiden alkaessa olinkin juoksuttamassa maakiiloja Suurosen surmanajokirnun pystyttäjille, palkkiona ilmaislippu."


F) Yhteiskoulun uusi lisärakennus vihittiin käyttöön 13.11.1960. Luokkatiloja tuli lisää kahteen kerrokseen ja länsisiipeen sijoittui uusi liikuntasali (juhlasali). 1930-luvun vanhanpuolen hienostunut puutaloarkkitehtuuri ja 1960-luvun moderni kivitalo-tyyli eivät toistensa jatko-osina juurikaan ulkoisesti yhteen sopineet, mutta koulun toiminnalle uudet lisätilat olivat valtaisia helpotus.

Syksyllä 1959 koulun lisärakennuksen rakennustyöt oli jo aloitettu - peruskivi oli muurattu 21.11.1959. Harjannostajaiset olivat 3.3.1960. Läsnä olivat koulun uuden osan suunnittelija, arkkitehti Niilo Pulkka ja pääurakoitsija Lauri E. Reponen.
Lukuvuoden alku oli juhlallinen, koulussa aloitti ensimmäinen lukioluokka ja uudet tilat vihittiin käyttöön 13.11.1960. Juhlissa olivat itseoikeutettuina puhujavieraina mm. Wiljam Sarjala ja Matti Tukia, joka oli ollut jo muuraamassa uuden osan peruskiveäkin nimismies Toivo Lahikaisen avustamana.

(Jukka Kiljunen, sähköposti 28.8.2008): Luokanvalvoja Eila Pesonen. Pojat takana vas. Jorma Kumpula, Ahvo Taipale, Jukka Kiljunen, Rauno Janhonen, Seppo Toivakka, Markku Lehkonen, Antti Mikkola, Kari Kuitunen, Juhani Jung, Heikki Räsänen ja Reino Ikonen.
Keskellä opettajan edestä alk. Hertta Häkkinen, Helena Tiitinen, Raili Hakala, Pirjo Hokkanen, Raija Tarvonen, Leena Siikanen, Marja-Leena Marttinen, Senja Pylvänäinen, Seppo Koljonen, Pentti Montonen ja Kalervo Kuronen.
2.rivi edestä vas. Paula Pesonen, Kirsti Luoma-aho, Eila Tiihonen, Marjatta Kuusela, Irma Hirvonen, Mirja Pavloff ja Marketta Pikkarainen.
Eturivi vas. Anja Tiihonen, Pirjo Langinkoski, Vuokko Tissari, Arja Väisänen, Pirkko Reinikainen, Soile Aartiala, Leila Viinikainen ja Jouko Häkkinen.

Tässä Leena Siikanen-Toivion lähettämässä (22.8.2008) kuvassa esittäytyy Kangasniemen yhteiskoulun 1B-luokka lukukaudella 1959-1960 eli juuri sinä aikana, jolloin uutta lisärakennusta oli aloitettu rakentaa. Kuvaajana toimi tuolloin Erkki Vassinen (Kuvapojat).


G) Tässä Marketta Wesslerin (o.s. Pikkarainen) käyttöömme antamassa kuvassa ovat Kangasniemen yhteiskoulun opettajat kokoontuneet kahvittelemaan koulunsa ruokasalin nurkkaukseen ilmeisesti lukuvuoden 1961-62 aikana.
Vasemmassa reunassa jutustelee Kalevi Peljo, pöydän oikealla puolen selin silmälasipäinen kuvaamataidon opettaja Erkki Talari, hänestä kaksi naista eteenpäin löytyy Elsa Tenhola ja pöydän päässä Olavi Tahvanainen.
Muiden paikalla olleiden opettajien tunnistaminen on tuottanut kuvakulmien vuoksi yllättäviäkin vaikeuksia. Tahvanainen ja Peljo aloittivat v.1961 ja Elsa Tenhola lopetti v.1962 - siitä kuvalle ajankohdan 'haarukointia'...

(Jouko Laitinen, sähköposti 26.9.2008): Olavi Tahvanainen ei vielä kuvan ottamisen aikaan ollut koulun rehtorina, vaikka istuukin pöydän päässä. Rehtorina oli vielä lukuvuonna 1961-62 Mikko Mielonen. Minusta näyttää siltä, että Tahvanaisen vasemmalla puolella kellon alla oleva miesopettaja on nimenomaan rehtori Mikko Mielonen.

(Jouko Laitinen, sähköposti 10.10.2009): "Kuva on varmaankin lukuvuodelta 1961-62, mutta on otettu todennäköisesti kevätlukukaudella eli vuoden 1962 puolella. Kalevi Peljon oikealla puolella oleva silmälasipäinen nainen on mitä luultavimmin fil. kand. Puola Manninen, joka tuli talvella 1962 Laina Siukolan sijaiseksi tämän jäätyä sairaslomalle ja myöhemmin keväällä eläkkeelle loukattuaan pahasti jalkansa kaatuessaan koulun pohjakerroksen käytävällä.
Monien kuvassa olevien tunnistaminen on todella vaikeaa. Koulun historiakirjaa apuna käyttäen ja lähes 47 vuoden takaisia muistikuvia "kelaten" pidän melko varmana, että Erkki Talarin vieressä selin kameraan oleva mies on voimistelunopettaja Altti Horko. Elsa Tenholan vieressä vasemmalla puolella oleva opettaja on mahdollisesti tyttöjen käsityönopettajana silloin toiminut Marja Pikkarainen.
Pöydän päässä selin olevan miehen täytynee (?) olla musiikin opettajana toiminut kanttori Aaro Niemistö. Aiemmin tunnistettujen ja nyt mainitsemieni miesopettajien lisäksi kyseisenä lukuvuonna koulussa oli vain kaksi muuta miesopettajaa (Mauno Airola ja Kaarle Laitinen), joista kumpikaan ei ole kuvassa (ainakaan näkyvissä).
Kuvassa olevien naisopettajienkin tunnistaminen on todella vaikeaa. Olen jopa alkanut epäillä, että kaikki kuvassa olleet eivät olleet yhteiskoulun opettajina ko. lukuvuonna, eli kuvassa on jostain syystä pari ylimääräistä henkilöä."

(Jouko Laitinen, 28.11.2018): "Kuvassa ruokalan kello on noin 10.43. Ruoan jakelutiski on suljettu, joten kyseessä ei ole normaali koulupäivä. Olen melko varma, että kuva on otettu toukokuun lopussa 1962 ja opettajat ovat kokoontuneet heti kevätjuhlan päätyttyä rehtori Mikko Mielosen läksiäiskahveille. Mielosen seuraaja Olavi Tahvanainen on jo asettunut pöydän päähän. Arvelin aiemmassa viestissäni, että kuvassa on pari ylimääräistä henkilöä. Epäilen, että he mahdollisesti ovat mukaan kutsuttuja koulun ylimmän luokan oppilaita. Lukuvuonna 1961-62 he olivat seitsemännellä luokalla. Seuraavana keväänä (1963) he olivat koulun ensimmäisiä ylioppilaita."


Kangasniemen yhteiskoulun opettajat ryhmäpotretissa lukuvuoden 1962-63 ajalta.
Eturivissä istuvat naisopettajat vasemmalta Helmi Piira (Ärlebrandt), Pirkko Ruuskanen, Marja-Liisa Vainio (Kammonen), Raija Ahola, Agnes Airola, Vappu Vainio, Eeva Riponiemi ja Kaarina Reunanen.
Takarivissä seisomassa vasemmalta Saara Horko, Ahti Ainasoja, Olavi Tahvanainen, Altti Horko, Kalevi Peljo, Erkki Talari ja Martti Hyvärinen.


Kangasniemen yhteiskoulun opettajat 1963-64. Takarivi vasemmalta: Ahti Ainasoja, Tapio Mäkelä, Martti Hyvärinen, Erkki Talari, Olavi Tahvanainen, Altti Horko, Kalevi Peljo, Heikki Perttinä, Jorma Tiainen ja Kalle Laitinen.
Eturivi vasemmalta: Raija Ahola, Helmi Piira, Saara Mäkelä, Vappu Vainio, Lea Vallisaari, Eine Tuusaala, Marja-Liisa Vainio (Kammonen), Ritva Koponen ja Pirkko Ruuskanen.
Kuva saatu käyttöömme toukokuussa 2023 Saara ja Tapio Mäkelän kotialbumista - kiitos Saaralle.

Taidegraafikko/opettaja Erkki Talari

Mainittakoon, että arvostettu taidegraafikko Erkki Talari opetti Kangasniemen yhteiskoulussa kuvaamataitoa vuosina 1961-64. 1970-luvun alussa hän tuli Porin lyseoon opettamaan kuvaamataitoa allekirjoittaneelle lukiovuosiksi . Syksystä 1978 alkaen samainen Talarin oppilas sitten opettikin kuvaamataitoa Kangasniemen yläasteella ja lukiossa kevääseen 2013 asti.
Muistan meitä porilaisia pojankoltiaisia (tietenkin vannoutuneita Ässät-faneja) heti aluksi kohauttaneen Talarin ohimennen pudottama tieto, että hänen poikansa oli suunnitellut noina vuosina toimintansa aloittaneen Helsingin Jokerien jääkiekkojoukkueen logon ja kai ensimmäisen peliasunkin.
Talari oli noina vuosina opettajana jo työmotiiviensa puolesta vaihtanut vapaalle ja keskittyi lähinnä tunneillaan tekemään itsekseen luonnoksia mm. luokan ikkunasta näkyvästä Hankkijan viljasiilosta ja erityisesti sen ympärillä lennelleistä linnuista. Hän lupasi tehdä aiheesta vielä mestariteoksen ja sellaisen myöhemmin näin valmistuneenkin.
Talarin tapana oli luokassa melun noustessa yli kulloisenkin sietokykynsä huudahtaa tyylillään "Silence!". Kun tehoa ei useinkaan ollut, mies ramppasi kateederia edestakaisin nyrkit ohimoita hieroen ja voihki teatraalisesti: "Repii räystäistä!.

On ollut mielenkiintoista myöhemmin huomata, että monet Kangasniemessäkin hänen oppilainaan olleet ovat kertoneet saman havainnon, ettei Talari itse koskaan tuonut esille sitä, että hän todellakin oli yksi maamme johtavista aktiivisista graafikoista opettajavuosinaan. Vasta vuosien jälkeen itse aloin hahmottaa hänen asemansa Suomen taidekentässä ja tietenkin harmitti, ettei hänen oppejaan ehkä sittenkään ymmärretty riittävästi omaksua. Talarin tapaa olla kirjaamatta koskaan poissaolijoiden nimiä päiväkirjaan tuli käytettyä sitäkin enemmän hyödyksi - eli siis vasta jälkikäteen ymmärrettynä omaksi vahingoksi.
Talarin avulla sain ehdotukseni kirkkolaulujuhlien mainosjulisteeksi lunastetuksi ja toteutetuksi, muistan sen tuoman rahasumman merkinneen tuolloin erittäin paljon suhteessa yleiseen nollabudjettiin. Muistan Talarin pyytäneen, että tekisin jättämäni ehdotuksen uudestaan huolellisemmin puhtaaksi, luonnoksilla ei oltu kuulemma koskaan mitään "taidekilpailuja" voitettu ennenkään. Miten oikeassa hän olikaan.

Pirkko-Liisa Louhenjoki-Schulman, jonka kokoelmista yllä oleva Talarin pienempi kuvakin on, oli Kangasniemen yhteiskoulun oppilaana vuosina 1959-67. Hän kirjoittaa Yhteiskoulu 1950-74-kirjassa muistelmiaan kuvaamataidon opettajastaan Erkki Talarista seuraavasti:
"Itseluottamus kasvoi, kun piirustuksen opettajaksi tuli Erkki Talari vuonna 1961. Hän oli itse asiassa yksi Suomen tunnetuimpia graafikkoja. Hän kannusti maalaamaan ja tilasi jopa minulle puupiirrosvälineet, jotka minulla vieläkin ovat. Ennen joulua tein satoja joulukortteja, joita Talari myi opettajien huoneessa. Sain niistä tarpeellista rahaa koulukirjoihin.
Kun Erkki Talari kahden vuoden jälkeen palasi Helsinkiin, hän antoi minulle muistoksi puupiirroksensa, joka on aina ollut olohuoneeni seinällä. Kun menin sitten opiskeluaikana Helsingissä Talarin näyttelyyn, olin liikuttunut, että hän muisti minut."

.


H) Historiallinen kuva Kangasniemen ensimmäisistä ylioppilaista (13) lakkiaisjuhlissaan uuden kouluosan sisäänkäynnin portailla keväällä 1963.
Edessä seisovat vasemmalta Merja Kotkatsaari, Marjatta Suuronen, Tuula Haapala ja Eeva Loisa.
Keskellä seisovat (vas.) Aini Pynnönen, Maija Hokkanen, Pirkko Manninen ja Hilkka Partti.
Takarivissä (vas.) Ulla Häkkinen, Virpi Ikonen, Esa Peljo, Veikko Reinikainen ja Eeva Hokkanen.


Yhteiskoululaiset kuvattuna yhteisryhmäkuvassa koulunsa pihalla 1960-luvun loppupuolella:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kuvat #1-10: Valokuvaaja Vassisen kuvaamina yhteiskoulun oppilaat koulupihalla 1960-luvun loppupuolella.Ritva Peltolan albumista - penkinpainajaiset 1968-69, Kalevi Peljo tapahtumien pyörteessä.


Ritva Peltolan albumista - penkinpainajaiset 1968-69. Uskomattomat olivat nuo paloportaat hankaluudessaan. Onneksi tosipaikkaa ei tullut.

(Ritva Peltola, 2014):Vuoden 68 abit poistuivat luokkahuoneestaan vankikarkureiksi pukeutuneina palotikkaita pitkin. Alla oli traktori odottamassa vauhdikasta pakomatkaa varten. Keulilla istuu Pertti Haapala ryöstösaaliin kanssa. Mitä se lienee ollut, en muista enkä saa selkoa. Talvi 69 oli hongkongilaisen infulenssaepidemian aikaa. Niinpä luokkamme pukeutui kiinalaisiksi. Iskulause oli Ngo tsen tsai Hong Kong - mitä sitten lie tarkoittanutkaan. Kuvassa luokanvalvoja Kalevi Peljon käsikynkässä Tuula Taavitsainen, Pirkko Pesonen ja Mirjami Laitinen (Kutemajärven Laitisia). Keskellä Juhani Jung, Anja Laukkarinen ja Ritva Heiskanen.

.


I) Kangasniemen ensimmäisesten ylioppilaiden lakkiaisjuhla keväällä 1963.
Kuvassa oikelta kirkkoherra Matti Tukia, Mäntyharjun kappalainen Jalmari Ukkonen, Laina Siukola, Armas Peljo ja ylioppilaat Ulla Häkkinen ja Pirkko Manninen.
Mainittakoon, että Armas Peljo oli toiminut yhteiskoulun rehtorina kevääseen 1959 asti ja oli viimeisen lukuvuotensa ennen eläkkeelle jäämistään (keväällä 1960) tuntiopettajan tittelillä. Vuodet 1959-62 rehtorina toimi pastori Mikko Mielonen, jonka jälkeen pitkäaikaisena lukion rehtorina jatkoi Olavi Tahvanainen vuodet 1962-1995.


Vastaava kevään lakkiaisjuhlakuva Kangasniemen lukion samasta juhlasalista keväältä 1983. Eturivissä istumassa oikealta Aaro Alpua, Jukka Joutsi, Jouni Pelli, Pirkko Ruuskanen, Annikki Aarnio, rehtori Olavi Tahvanainen, Pirkko Laitinen, Marja-Liisa Kammonen ja Anja Siikanen (Kauhanen).
Toisessa rivissä oikealta koulutoimenjohtaja Heikki Eränen, yläasteen rehtori Tapio Mäkelä ja Saara Mäkelä.Jari Lukkarinen kuvasi silloisen lukion rakennuksen liikuntasaliosan vuoden 1983 aikoihin Lahtosen entisen apteekin kulmilta (kiitos käyttöluvasta).

.


J) Olavi Tahvanainen toimi yhteiskoulun ja sittemmin lukion rehtorina vuodet 1962-1995. Tahvanainen kuoli 74-vuotiaana 9.6.2006.

Kangasniemen yhteiskoulu 1950-1974-kirjassa hän muistelmaosuudessaan kertoi erityisesti yhteiskouluvuosistaan, joihin mahtui arkisten opetustyöpäivien ja "loputtomien hallinnollisten paperisotien" joukkoon dramaattisiakin tapahtumia:

Teinikunta piti useita konventteja, joihin kutsuttiin myös opettajakunta ja eräisiin myös naapurilukioiden oppilaita.
Eräs tällainen konventti jouduttiin lopettamaan kesken kaiken kansainvälisen traagisen tapahtuman vuoksi 22.11.1963. Juhlan ollessa parhaimmillaan tuli koulun vanhtimestari rva Armi Kautto kertomaan kuulleensa radiosta, että Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy oli murhattu Dallasissa. Konventin väki hiljeni ja ilonpito loppui, kun ilmoitin surullisen tiedon juhlaväelle. Kesti jonkin aikaa, ennen kuin juhlasali tyhjentyi. Tuntui aivan siltä kuin asiaa ei olisi heti tajuttu. Vähitellen teinit kuitenkin poistuivat koulusta, monet kyyneleet silmissä itkua tuhertaen. Jäipä se konventti monelle mieleen loppuiäksi.

Järkyttäväksi ja varmaan lukuvuoden 1968-69 tai jopa koko kouluajan mieliinpainuvimmaksi päiväksi muodostui maanantai 17.2.1969. Olimme saaneet kouluumme vieraaksi Kansallisoopperan taiteilijat Tamara Lundin ja Aatos Tapalan säestäjänään Cyril Szalkiewicz. Tunnelma oli korkealla myös taiteilija Szalkiewiczin aloittaessa pianokappaleensa Debussyn Ilotulitus, josta hän kertoili eloisasti ennen esitystä kuulijakunnalleen. Hiiskumatta kuunneltiin loistokasta Ilotulitusta, kunnes soitto äkkiä katkesi - taiteilija oli lyyhistynyt soitintaan vasten. Äkillinen sydänkohtaus oli tavannut soittajan kesken työn. Välittömästi aloitetut ja sairaalassa jatketut elvytystoimenpiteet eivät tuottaneet toivottua tulosta. Cyril Szalkiewicz oli poistunut keskuudestamme. Hiljaisina ja järkyttyneinä poistuimme koulusta kesken päivän. Saman tunnelman vallitessa kokoonnuimme seuraavana aamuna hartaustilaisuuteen, jossa hetken hiljaisuudella kunnioitimme poismenneen taiteilijan muistoa.


Rehtori Olavi Tahvanainen kuvattuna vuoden 1979 aikoihin kanslistin työpöydän ääressä (kuva: koululaisen kuv.t-oppilastyö). Ei ollut silloin vielä tietokoneiden aika kouluhallintoa saavuttanut.

.


K) Kangasniemen yhteiskoulun 3b-luokka lukuvuonna 1969-70. Luokanvalvojana toimi Kristiina Alaja (englannin kieli 1968-70).
Kuvassa eturivin istujista vasemmalla on Outi Ahola, josta sittemmin tuli nuorten radiosuosikki nimimuodossa Outi Popp.

Lukuvuosi 1973-74 jäi Kangasniemen yhteiskoulun viimeiseksi lukuvuodeksi, sillä lukuvuoden 1974-75 alusta alkaen (31.7.1974) koulu luovutettiin varoineen ja velkoineen Kangasniemen kunnan omistukseen. Kyseessä oli siirtyminen Suomessa vallalla olleen käytännön mukaisesti yleiseen peruskoulusysteemiin, mihin eivät termit kansakoulu, kansalaiskoulu, yhteiskoulu, oppikoulu, lyseo ja keskikoulu enää kuuluneet.
Peruskoulu oli yhdeksän ensimmäistä kouluvuotta pakollinen kaikille, ala-asteeksi luettiin vuosiluokat 1-6 ja yläasteeksi 7-9. Peruskoulun jälkeen oppilaat vasta erkanivat omille teilleen työelämään, ammattikouluihin, teknisiin oppilaitoksiin, erilaisiin opistoihin tai lukion kautta yliopistoihin. Yhtenäiskouluidea saapui kangasniemeläiseen kouluelämään uutena koulujärjestelmäideana siis lukuvuoden 1974-75 alusta.

Kangasniemellä siirtyminen käytännössä tapahtui siten, että edellisvuonna keskikoulua yhteiskoulussa käyneet vuosiluokat jatkoivat nyt toimintaansa kunnan koululaitokseen kuuluvana peruskoulun yläasteena ja lukio jatkoi entiseen ulkoiseen malliinsa, nyt kuitenkin myös kunnan koululaitokseen kuuluneena yksityisenä lukiona.
Peruskoulun hyvistä puolista on ehkä kirjoitettu sittenkin liian vähän. Muutos toi ilmaiset päivittäiset koulumatkat ja -ateriat, ilmaiset koulukirjat ja työvälineet sekä myös enemmän aikaa harkita tarkkaan itselleen sopivinta jatkokoulutusvaihtoehtoa. Aikaisemminhan ensimmäiset ja tärkeät valinnat (esim. jatkaminen oppikoulussa vai ei) oli aloitettu jo neljännen kansakouluvuoden jälkeen, jolloin "opiskelija" oli keskimäärin vasta kymmenen vuoden ikäinen.


Kangasniemen lukion pitkäaikainen siivooja Taimi Tulla kuvattuna vuoden 1979 aikoihin. Hän aloitti työnsä tässä koulussa v.1962 ja jatkoi eläkkeelle siirtymiseensä asti (kuva: koululaisen kuv.t-oppilastyö).

Opettajat yleisesti muistetaan - kiusallisenkin kauan - muu koulun henkilökunta tahtoo jäädä ansaitsemansa huomion ulkopuolelle.
Kangasniemen yhteiskouluvuosina ehtivät mm. seuraavat henkilöt palvella koulua pitkään:
* Vahtimestarit Elsa Malinen (vuoteen 1951), Armi Kautto (1951-1968) ja Raimo Vuorinen (1967-1975) ja myöhemmin Lasse Tissari.
* Siivoojat Taimi Tulla (alkaen 1962) ja Elsa Ylönen (alkaen 1960).
* Keittäjä Ritva Vuorinen (1968-1974) ja keittiöapulaiset Hilja Manninen (alkaen 1968) ja Saima Manninen (1968-74).
* Koulun lääkärit Pentti Ouri, Toini ja Eero Varonen (1960-64) ja Manu Pennala (1965-1974).
* Kanslia-apulaiset Eila Pesonen (1965-1970), Erkki Honko (1961) ja Juhani Jung (1972-74).
* Taloudenhoitajat Eino J. Hokkanen (vuoteen 1971) ja Kalevi Vauhkonen (vuodesta 1971).

Kangasniemen yhteiskoulun tiloissa jatkoi normaalisti lukio syksystä 1974 alkaen. Koulun tiloja käytti myös peruskoulun yläaste, jonka varsinainen päämaja sijaitsi Kankaistenlammen itäpuolella (Kankaistentie). Uusi yläaste oli heti alusta alkaen liian pieni opetustiloiltaan. Sen pohjoispuolella sijannut entinen kirkonkylän kansakoulu muuttui ala-asteeksi.
Yläasteen oppilaat kävivät vielä koko 80-luvun ja pitkälle 90-lukuakin lukiorakennuksessa vierailuilla mm. musiikin, kuvaamataidon ja kotitalouden tunneillaan sekä opettajista riippuen muillakin tunneilla. Välituntisin kirkonkylällä kävi siis jatkuvasti melkoinen, kaksisuuntainen liikenne, mihin oppilaiden, opettajien, välillä asuvien ja kauppiaiden oli mukauduttava.

.


L) Lukion sisäpiha kuvattuna vuoden 1979 tienoilla. Kuvan päätyluokka oli noina päivinä tunnettu ruotsin luokkana. Aivan kuvan vasemmassa reunassa näkyy sisäänkäynti entisen talonmiehen asuntoon, jossa Kalevi Peljo sittemmin aloitti remonttien ja Mikro-Mikkojen hankinnan jälkeen Kangasniemen lukion ensimmäiset atk-tunnit.


Lukion julkisivu Koulutielle (myöh. Beckerintie) kuvattuna syyskuussa 1979. Opettajienhuoneet sijoittuivat vanhan ja uuden puolen saumakohtaan.
.

M) Tässä kuvassa Kangasniemen lukiorakennus elää ja hengittää 80-luvun tunnelmissaan (kuva: oppilastyö).

Koulutytöllä menossa polkupyöräremontti välitunnin aikana vuoden 1979 tietämillä (kuva: oppilastyö).

Välituntien aikana oli oikeus 'olla sisällä' lehtien lukupaikalla - niin monta oppilaista kun pöydän äärelle luontaisesti mahtui. Tungos penkeillä oli joskus luonnollisesti melkoinen. Kuva on otettu vuoden 1979 aikoihin (kuva: oppilastyö).

Lukion kirjastoa hoiti vuoden 1980 aikoihin kuvassa asiakkaalleen hymyilevä yläasteen äidinkielenopettaja Raija Hannonen (kuva: oppilastyö).Jari Lukkarinen kuvasi silloisen lukion rakennuksen by night vuoden 1983 aikoihin (kiitos käyttöluvasta).

.


N) Tässä on menossa (tämän kirjoittajan pitämä) kuvaamataidon tunti keväällä 1995, jolloin lukio pian muuttikin pois kyseisestä rakennuksesta - ensin LM-pukineen entiseen tehdashalliin ja sitten entiseen ala-asteen rakennukseen Kankaistentien varteen. Kuvaamataidolle tuli oma erikoisluokkansa yläasteen rakennuksen uuteen lounaissiipeen.


Tämän kirjoittaja (vas.) pelaamassa välituntishakkia Kalevi Peljon kanssa keväällä 1995. Kaikki teoriakirja-apu oli minulle peleissä tarpeen - ja sallittu. Edessä oli muutoksia - Peljo oli jäämässä eläkkeelle ja itse olin siirtymässä Kankaistentien varteen uusiin opetustiloihin seuraavana syksynä. Näitä pelejä jäin kaipaamaan.
Palasin samaiseen kouluun töihin vielä muutaman kuukauden jaksolle (evakkoon) vuoden 2012 tietämillä, koulun nimeksi oli tullut Beckerinkoulu ja pelipaikkamme kohdalla jökötti tylysti vain massiivinen monistuskone.

.


O) Nämä kaksi kuvaa ovat otetut 1.1.2006 linja-autoaseman puolelta. Lukion muutettua pois tästä rakennuksesta vuoden 1995 jälkeen tästä koulutalosta tuli Beckerinkoulu eli peruskoulun ala-asteen koulu 3-6. luokille.

Beckerin nimi juontaa Reinhold von Beckeriin (1788-1858), joka oli aikoinaan ensimmäinen kangasniemeläissyntyinen mies, joka saavutti kunnioitetun nimen kotipitäjänsä ulkopuolella. Opiskeltuaan Turun yliopistossa v.1810 hän tuli filosofian tohtoriksi, v.1813 historian dosentiksi ja v.1816 apulaisprofessoriksi. Merkittävämmän päivätyön hän kuitenkin suoritti suomen kielen tutkijana ja viljelijänä. Hän julkaisi v.1824 lähes 300-sivuisen suomen kieliopin, toimitti 1820-22 Turun Viikko-Sanomia, maan silloin ainoaa suomenkielistä päivälehteä, teki v.1819 murteentutkimusmatkan Pohjanmaalle, Lappiin ja Itä-Karjalaan, keräsi myös kansanrunoutta ja toimi 1829-56 senaatin kielenkääntäjänä . Hän on keksinyt suomen kieleen joko itse sepittämiään tai kotimurteestaan sovellettuja sanoja kuten ihmiskunta, ilmapuntari, keksintö, lausunto, toimenpide, valtameri, vuosiluku, väestö, eläke, kokeilla, rappio, sijainen, sivistys ja talous.
Antero Manninen menee kirjassaan niin pitkälle, että on valmis sanomaan: "Jos Turku onkin Suomen kulttuurin kehto, niin sen sivistys taas on peräisin Kangasniemeltä".

Reinhold von Beckerin isä kersantti Anders von Becker omisti aikoinaan Hännilän kartanon, mistä myöhemmin siirtyi Kutemajärven Paappalaan. Hänen pojistaan vanhin, kapteeni Gustaf oli naimisissa Gustava Johanna Tigerstedtin kanssa ja kuoli Ylähovin haltijana v.1848.
Von Beckerien suvun viimeinen edustaja Kangasniemellä oli Reinholdin poika kapteeni Otto Alexander von Becker, jonka ympärille on kutoutunut todellinen tarinoiden verkko. Palvellessaan Venäjän armeijassa hän oli joutunut tekemään rahakavalluksen erään suurruhtinaan pelivelkojen peittämiseksi ja hänet oli tuomittu kuolemaan. Suojelijoidensa avulla hänen oli onnistunut päästä karkuun ja erään version mukaan hän olisi jalkaisin kävellyt halki koko laajan Venäjänmaan, kunnes sai turvapaikan Kangasniemen Reinikkalan kartanosta.
Reinikkalan hovia johti hänen sisarensa Fredrika Johanna Jung, joka tarinoiden mukaan piiloitteli veljeään kartanon ullakkokamarissa kuukausi- ja vuosimääriä, kunnes hänet vihdoin, keisarin vaihduttua, uskallettiin tuoda ihmisten ilmoille. Reinikkalan emännän "peitetarinan" mukaan Otto oli löydetty niityltä. Selityksestä johtuen Otto sai loppuelämäkseen "löytöherran" eli "löytökapteenin" lisänimen.


Beckerinkoulun porttinäkymää kuvattuna 13.4.2009 (S&J) Matkahuollon puolelta. Vuosien varrella Matkahuollon pelikoneille on tehty välituntisin tuon kuvassa tummanvihreänä näkyvän aidan yli monta huimaa seikkailua - kouluväen suhtautuminen kyseiseen luvattomaan meno-paluu-liikenteeseen on vaihdellut portin aukipitämisestä aidan päälle viritettyyn piikkilankaan. Tämän kirjoittajalle osui säännöllisiä vartiovuoroja talon puolesta kyseisellä lohkolla vuosina 1978-95.

.


P) Muutosten keskellä jopa koulun edestä kulkeva Koulutie muutettiin muotoon Beckerintie. Nämä Beckerintien puoleiset julkisivukuvat on otettu 23.4.2006 (S&J).


Koulun uuden puolen toisen kerroksen ikkunasta 6.2.2007 (S&J) kuvattu näkymä Beckerintietä etelään risteysalueen suuntaan.


Beckerinkoulu kuvattuna etelästä 6.1.2008 (S&J) ~ seurakunnan kerrostalo vasemmalla. Lumi puuttuu...


Beckerinkoulu kuvattuna tässä 1.1.2009 (S&J) Anni Swanin puistosta. Talven sinistä valoa ... kun sitä sentään on.


Beckerinkoulu kuvattuna talven auringonvalossa 2.1.2009 (S&J).

.


Q) Beckerinkoulun pihapuolen kuvat on kuvattu 23.4.2006. Koulun tiloissa kokoontuu iltaisin mm. mieskuoro, jonka ilmoitus (alimmassa kuvassa) oli kiinnitettynä ko. päivänä vanhanpuolen oveen.

.

R) Koulun pohjoispäädyn kellarikerroksessa on aikoinaan sijainnut talonmiehen asuntotilat. 80-luvun alkupuolella tämän kirjoittaja sai kyseisissä tiloissa ensimmäiset kurssituksensa atk-maailmaan (tietokoneluokka/K.Peljo). Kuvattu 25.1.2009.

Voimistelusalin matkahuollon puoleiselta sivulta löytyy liikuntasaliin johtavien portaiden lisäksi salaperäisiä ovia. Kuvattu 25.1.2009 (S&J). Tämä paikka näytti kyllä vuoteen 1995 asti erilaiselta, remontteja tehty. WC-tiloja ei kuulemma enää pihalta menijöille ole.

Seinämaalit rapisevat ja maantietoa innokkaasti opiskelevat peruskoululaiset näkevät kuvioissa jo maailmankartan aineksia (25.1.2009)(S&J).

.

S) Beckerin koulussa on panostettu välituntien liikunta- ja leikkivälineisiin. Oma pallokenttäkin löytyy aivan vierestä ent. Pöyryn talon tontilta. Kuvattu 12.5.2009 (S&J).

Beckerin koulun eteläinen julkisivu kuvattuna 19.6.2009 (s&J) - siistissä kunnossa. Alimman kellarikatutason luokista näkyvissä (aurinkokaihtimien suojaamina) entisen kuvaamataidonluokan ikkunat. Tuli tutuksi 1978-1995.

Beckerin koulun vanhan puolen alakerrassa toimi hetken aikaa päiväkodin osasto - termi ei ala-asteestakaan taida kovin kaukana olla - kuvattu 13.4.2009 (S&J).

Beckerin koulun eteläistä julkisivua kuvattuna 19.6.2009 (s&J) viereisen kerrostalon pihalta. Liikuntasalin ikkunat erottuvat.

.

seuraavalle sivulle #44

Sivuluettelo 1-107