HUMPPILA:
(Svala & Joutsi * viimeisimmät lisäykset: 5.1.2017)

Humppilan vanha rautatieasema:

A) Humppilan alkuperäinen rautatieasema, joka tuhoutui tulipalossa postiryöstön yhteydessä v. 1973. Tämä kuva on 1920-luvun postikortista (kirjasta 'Radan varrella', A.Ronkaisen kokoelma).

Reino Kalliomäen 18.5.1973 ottama kuva Humppilan palaneesta asemasta (kiitos, käyttölupa 2015-11-B). Asemarakennus paloi 18.04.1973.


Humppilan asema oli aluksi nimeltään Koivisto (1876). Asemalta avattiin 1898 kapearaiteinen yksityisrautatie Jokioisille ja edelleen Forssaan. Radalla oli henkilöliikennettä 1954 ja tavaraliikennettä vuoteen 1974.
Ratapihalla on ollut kolme vesitornia: ensimmäinen puinen korvattiin tiilisellä 1916, mutta se räjäytettiin vuoden 1918 sodassa. Kolmas torni purettiin 1968.
Vuonna 1973 Humppilan alkuperäinen asema tuhoutui tulipalossa postiryöstön yhteydessä. Asema sijoitettiin aluksi väliaikaisesti makasiiniin, sitten parakkiin. Uusi moderni asema valmistui vasta 1982 (Mauri Liedenpohja).

Humppilan uusi, vuonna 1982 valmistunut moderni rautatieasema Jussi Liimatan kuvaamana 3.11.2008 (kiitos käyttöluvasta).


(Kari Suominen, 2013 - Vaunut.org) : Humppilan asema - Kantotervaa ja kaariholvia postmodernisti:
Valtionrautateillä on ollut oma rakennuttamis- ja suunnitteluorganisaatio jo 1870-luvulta lähtien. Virkamiestyönä tehty arkkitehtuuri on aina ollut anonyymiä, eikä tekijöitä juurikaan ole nostettu esiin. Humppilan uuden, vuonna 1982 valmistuneen asemarakennuksen omintakeinen muotokieli on kuitenkin tuonut suunnittelijansa parrasvaloihin, sillä sitä ei ole toteutettu perinteisillä tyyppipiirustuksilla, vaan suunnittelija sai varsin vapaat kädet toteuttaa visioitaan. Kun se vielä on rakennettu 80-luvulla eli aikaan, jolloin liikennepaikkoja paremminkin säästösyistä lakkautettiin kuin lisättiin, on sen huomioarvo ymmärrettävissä. Asemarakennuksella oli 1980-luvulla varsin toisenlainen funktio kuin tänä päivänä, sen tuli sopia olemassa olevaan miljööseen eikä toimia osana ostoskeskusta. Suunnittelijalla oli siis varsin haasteellinen tehtävä yrittäessään säilyttää rautatieromantiikan illuusio uudisrakentamisessa.
Uuden asemarakennuksen tarve Humppilaan tuli, kun murtovarkaat huolimattomuuttaan polttivat vanhan kunnianarvoisan rakennuksen huhtikuun 18. päivän vastaisena yönä 1973. Kesti siis yli 9 vuotta, enenkuin tämä korvaava rakennus valmistui. Rakennuksen pohjaratkaisu syntyi yhteistyössä käyttäjien kanssa ja itse rakennus suunniteltiin kokonaan puusta rakennettavaksi -runkona liimapuurakenne ja pintamateriaalina sahapuurimoitus kolmea eri rimakokoa käyttäen. Pintakäsittelyksi tuli kantoterva kahteen kertaan siveltynä. Aluksi oli vielä tarkoitus päällystää rakennuksen tasakatto-osat piennarturpeella lisäämään yhteyttä ympäröivään puistoon, mutta ajatuksen herätettyä liiaksi ennakkoluuloja, oli pakko korvata aihe etupihan nurmetuksella ja muilla istutuksilla.
Ratapiha oli aikojen kuluessa levinnyt niin, että laituri oli ollut jo kiinni vanhassa palaneessa asemarakennuksessa. Kun tätä uutta asemaa ryhdyttiin rakentamaan, tehtiin uudet perustukset vanhan rakennuksen perustuksista poiketen 30 metriä laiturin reunasta puistoon päin. Laiturin ja asemarakennuksen väliin jäänyt etupiha nostettiin ja patioitiin ja liitettiin takaosastaan ympäröivään puistoon terassoimalla.
Tekniset tiedot: Rakentamisaika........... 12.10.1981 - 14.05.1982, Rakennuksen pinta-ala........ 272 m2, Rakennuksen tilavuus.........1122 m3, Kustannukset................... 1.2 mmk.
Rakentajat ja suunnittelijat: Rakennuttaja.............VR Tampereen ratapiiri, Arkkitehti..................VR / Mauri Liedenpohja, Pääurakoitsija............Rakennusliike Pentti Virtanen Ky, LVI-urakoitsija............Putkiliike Tuomo Hakkarainen Oy, Sähköurakoitsija.........Loimaan Sähkö Oy, Maaperätutkimukset ja pohjasuunittelu.......VR geoteknillinen jaosto.
Rakennuksen nykyinen käyttö: Lipunmyynti asemalla päättyi vuonna 2000 ja rakennus toimi eri käyttötarkoituksissa aina vuoteen 2010, jolloin Humppilan kunta osti rakennuksen. Nykyisin siinä toimii kaikenikäisille tarkoitettu harrastuspiste nimeltään Työpaja Asematupa.

Nimimerkki "TeVe" kuvasi Humppilan uuden rautatieaseman lokakuussa 2005 (lisenssi OK, public domain).

Tapio Juomukkaharju kuvasi Humppilan asemalla 30.7.2011. Käyttölupa "2016-1-A", kiitos.

Sakari Kestinen kuvasi Humppilan asemalla 23.8.2015: "Humppilan aseman odotussali post VR:em. Nykyään tässä toimii PajaShop, jossa saa aseman etuovessa olevan lapun mukaan odottaa junaa sen - pahuksen rajallisina - aukioloaikoina." Käyttölupa "2016-11-A", kiitos.

Mahdollisia kysymyksiä, korjauksia tai lisätietoja voi sivuston kokoajille lähettää helposti sähköpostilla:

PALAUTE (e-mail)

Takaisin etusivulle.