Rautatie-elämää: Hankasalmi * Niemisjärvi * Sauvamäki :
(Svala & Joutsi * viimeisimmät muutokset / lisäykset: 1.11.2019)

Hankasalmen rautatieasema:

2009:

A) Hankasalmen rautatieasema sijaitsee Pieksämäen ja Jyväskylän välisellä rautatieosuudella n. 35 kilometriä Pieksämäeltä länteen. Molemmat kuvat 1.11.2009 (S&J). Hankasalmen rautatieasema sijaitsee Hankasalmen varsinaisesta kirkonkylästä (ja kirkosta) n. 10 kilometriä etelään. Rautatieaseman ympärille on aikojen kuluessa kehittynyt oma taajamansa, joka tunnetaan Hankasalmen Aseman kylänä.

('Radan varrella', 2009): Hankasalmen kohdalla rautatie linjattiin kymmenen kilometrin päähän kirkolta. Pitäjän nimikkoasema perustettiin kirkolta Kangasniemen suuntaan johtaneen maantien risteyksen tuntumaan.
Asemarakennus rakennettiin Thure Hellströmin vuonna 1915 laatimien V luokan aseman tyyppipiirustusten mukaan peilikuvana, ja se valmistui v.1917.
Samoja piirustuksia käytettiin Savonlinnan radalla Kallislahdessa. Asemalta johdettiin raide Valtionrautateiden sahalle.
Hyvien liikenneyhteyksiensä ja teollisuuslaitostensa ansiosta asemanseudusta muodostui kirkonkylää suurempi asutus- ja liikekeskus, jossa asui 1960-luvulle tultaessa lähes 900 asukasta.
Vuosisadan loppupuolella kirkonkylä jatkoi kuitenkin kasvuaan, mutta asemanseutu pysyi samansuuruisena.
Lipunmyynti Hankasalmen asemalla lopetettiin v.2003. Asema muutettiin miehittämättömäksi liikennepaikaksi kauko-ohjauksen myötä v. 2007, mutta sinne on edelleen sekä henkilö- että tavaraliikennettä.
Aseman vesitorni on muutettu sahan hakesiiloksi. Sahan raide on edelleen aktiivisessa käytössä. Museovirasto on luokitellut asema-alueen valtakunnallisesti merkittäväksi suojelukohteeksi.

Hankasalmen asema kuvattuna 1910-luvun asussaan - tarkemmat kuvatiedot puuttuvat.

Nämä kaikki ylläölevaa neljä kuvaa Hankasalmen rautatieasemalta ovat päivämäärältä 1.11.2009 (S&J).


2010:

Hankasalmen rautatieasemalla Loppiaisena 6.1.2010:

1.

Hankasalmen rautatieasema keskiviikkona (Loppiaisena) 6.1.2010 puolenpäivän aikoihin - iltapäiväjuna Jyväskylän suunnasta tulossa - matalalta etelästä paistava aurinko luo ratapihalle ja aseman ympäristön oman tunnelmansa - kuvat #1-8: 'S&J'. Aseman ratapihalla odottaa länteenpäin matkalla oleva tavarajuna tukkikuormattuine vaunuineen.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

8.

Alimmaisen kuvan (#8) esittämällä alueella - Hankasalmen aseman ratapihan länsipäässä tapahtui 21.7.1941 kahden junan yhteentörmäys, jossa kuoli kaksi ihmistä. Sotasensuuri salasi tapahtuman ja uutisesta ei juurikaan valtakunnallisesti tiedetty. RESIINA-lehti (2010/3) kertoo tapauksen yksityiskohdat tavallaan julki vasta nyt (sivut 21-25). Onnettomuudessa olivat mukana sairasjuna 3 ja sotilasjuna (kuljetus nro 4738). Joitakin avoimia kysymyksiäkin on kaiketi vielä ilmassa.


Pikajuna 911 Jyväskylästä klo 14:12 saapuu Hankasalmen asemalle 6.1.2010:

1.

Hankasalmen rautatieasema keskiviikkona (Loppiaisena) 6.1.2010 - pikajuna 911 Jyväskylän suunnasta saapuu Hankasalmen asemalle klo 14:12 ja jatkaa Pieksämäen suuntaan - yhtään matkustajaa ei nouse junaan tai laskeudu asemalle. Kuvat #1-10: S&J .

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.


Hankasalmen rautatieasema kuvattuna sunnuntaiaamupäivällä 3.7.2010 (S&J) lyhyen seisahduksen aikana Pieksämäelle matkanneen junan ikkunasta.


2011:

Näkymä Hankasalmen rautatieaseman sisätiloihin - kuvattu 21.6.2011 (S&J). Normaalisti asema on jo suljettu, nyt oli mennossa Kihveli soikoon-tapahtuma, jolloin asematilat olivat toimistokäytössä yleisölle. Lipunmyynti lopetettiin asemalla v. 2003 ja asema muutettiin miehittämättömäksi liikennepaikaksi kauko-ohjauksen myötä v. 2007. Asemalle on kuitenkin yhä henkilö- ja tavaraliikennettä (2009). Aseman vesitorni on muutettu sahan hakesiiloksi. Sahan raide on edelleen aktiivisessa käytössä. Asema valmistui v.1917 Thure Hellströmin piirustusten mukaisesti.


2012:

Hankasalmen rautatieaseman muuten suljettuna pidetty odotussali oli kesällä 2012 avoinna Kehveli soikoon-tapahtuman toimistotiloina. Kuvattu 21.6.2012 (S&J).
Kuvan vasemmassa reunassa näkyvässä muistolaatassa on seuraava teksti: Veljekset Veikko ja Lauri Sutela asuivat tässä rakennuksessa vuosina 1929-1938. Eversti Veikko Sutela ja kenraali Lauri Sutela ovat tehneet poikkeuksellisen mittavan elämäntyön isänmaamme itsenäisyyden turvaajina.

Hankasalmen rautatieaseman Kihveli soikoon-tapahtuman toimistona - kuvattu 21.6.2012 (S&J).

Entisellä lipunmyyntitiskillä kaksi pesulautaa, juuriharja ja puinen kapsäkki - kuvattu 21.6.2012 (S&J).


2013:

Pikajuna 911 Jyväskylästä klo 14:12 saapuu Hankasalmen asemalle 25.10.2013:

1.

Hankasalmen rautatieasema perjantaina 25.10.2013 - pikajuna 911 Jyväskylän suunnasta saapuu Hankasalmen asemalle klo 14:12 ja jatkaa Pieksämäen suuntaan. Kaikki kuvaruudun kuvat: 'S&J'.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kuvat #1-7: kaikki kuvattu pikajuna 911:n saapumisesta Jyväskylästä 25.10.2013 (S&J).


1.

Hankasalmen rautatieasema - kuvattu 25.10.2013 (S&J).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kuvat #1-18: kaikki kuvattu Hankasalmen asemalla 25.10.2013 (S&J).


2014:

Talvipäivän pimentyessä - molemmat 28.12.2014 (S&J).


2017:

1.

Hankasalmen rautatieasemalla 2.7.2017 (S&J).

2.

3.

Hankasalmen aseman kupeella Helpotuksenkuja ilmeisesti Kihveli soikoon-tapahtumaan liittyen - 2.7.2017 (S&J).

4.

Niemisjärven rautatieaseman seutu:

G) Niemisjärven asema - kuvattu 4.12.2010 (S&J). Asemapaikka sijaitsee Hankasalmen asemalta noin 10 kilometriä länteen Jyväskylän suuntaan.

('Radan varrella', 2009): Niemisjärven laituriperustettiin kohtaan, jossa rata sivuaa samannimistä järveä. Laiturirakennus rakennettiin Thure Hellströmin piirustusten mukaan radan muiden liikennepaikkarakennusten tapaan; rakennusta laajennettiin moyhemmin. Laiturin ympäristöön syntyi parinsadan asukkaan taajama, jossa toimi meijeri, saha ja sementtivalimo. Sahalle oli oma raide asemalta.
Teollisuustoiminnan vähennyttyäkin taajaman asukasluku on pysynyt varsin vakaana. Maantieyhteydet ovat kuitenkin parantuneet huomattavasti uuden valtatien myötä 1960-luvun lopussa. Tavaraliikenne liikennepaikalle lopetettiin 1978, ja liikennepaikka lakkautettiin henkilöliikenteen loppuessa 1992. Sivuraiteet ja sahan raide on purettu 1980-luvulla.

Kolme kuvaa (4.12.2010 ~ S&J ) Niemisjärven asemanseudulta.

Niemisjärven asema ja 'ratapiha' kuvattuna Pieksämäen suuntaan eduskuntavaalipäivänä 17.4.2011 (S&J).


Niemisjärven rautatieasema tyhjillään kuvattuna 4.12.2010 (S&J). Henkilöliikenne asemalla lakkasi vuonna 1992, tavaraliikenne oli loppunut jo v.1978. Sahan raide ja sivuraiteet purettiin 1980-luvulla. Asema oli avattu käyttöön 1.6.1918.

Nämä kuvat Niemisjärveltä ovat kuvatut 4.12.2010 (S&J).


InterCity-juna 922 ohittaa Niemisjärven 17.4.2011:

Tämän kuvaruudun otoksissa InterCity-juna 922 ohittaa vauhdilla Niemisjärven asemanseudun tasoristeyksen sunnuntaina 17.4.2011 (S&J). Muuten punaista väriä, mutta viimeinen vaunu vihertää - 'business class'. Juna oli lähtenyt Pieksämäeltä Jyväskylän kautta Turkuun kello 12:24.


Niemisjärven asemanseudun muita rakennuksia:

Niemisjärven rautatieaseman ja tasoristeyksen kohdilla sijaitsee tämä asuin- ja liikerakennus, jossa kuvaushetkellä (4.12.2010 - 'S&J') sijaitsi kehystämö ja taulunmyyntiliike 'HeKor'.

Samainen 'HeKor'-rakennus kuvattuna sunnuntaiaamun rauhassa 17.4.2011 (S&J).

Sauvamäki:

H) Jukka Voudinmäki kuvasi Sauvamäen asemarakennuksen 15.5.2004 (käyttölupa 2015-12-L, kiitos).

Sauvamäen laiturivaihde sijoitettiin Sauvomäen kyläkeskuksen tuntumaan. Kylä oli maaseutumaista aluetta, jossa oli kuitenkin mm. höyrysaha ja kansakoulu. Laiturirakennus rakennettiin Thure Hellströmin suunnitelmien mukaan radan muiden liikennepaikkarakenuusten tapaan. Rakennusta laajennettiin myöhemmin. Laiturivaihteen ympärille ei kuitenkaan muodostunut mitään taaja-asutusta. Liikennepaikka muutettiin miehittämättömäksi 1982, tavaraliikenne lopetettiin 1985 ja henkilöliikenne 1993. Sivuraiteet purettiin 1980-luvulla ja laiturirakennus purettiin 2007 (Radan varrella, 2009).

Mahdollisia kysymyksiä, korjauksia tai lisätietoja voi sivuston kokoajille lähettää helposti sähköpostilla:

PALAUTE (e-mail)

Alkusivun hakemistoon .