Asunta (Keuruu) * rautatieaseman alue:

(Svala & Joutsi * viimeisimmät lisäykset: 3.11.2019)

A) Asunnan ratapiha-alueella 1.12.2017 :

1.

Asunnan entinen asemarakennus - myytiin keuruun kaupungille vuonna 1998 - kuvattu 1.12.2017 (S&J). Kuvaushetkellä asemalla toiminnassa majoituspalvelua.

2.

Asema-alueen muut rakennukset siirtyivät Senaatti-kiinteistöille vuonna 2007. Tasoristeys aivan Asunnan asemarakennuksen kulmalla.

Asunnan asema sijoitettiin Kolonjärven ja Asunnanjärven väliselle kapealle kannakselle, jossa maantie kulki radan rinnalla. Asemarakennus rakennettiin Bruno Granholmin laatimien pysäkin tyyppipiirustusten mukaan, ja se valmistui 1897. Granholmin suunnittelema laajennus toteutettiin jo kolme vuotta myöhemmin. Alkuperäinen ulkoasu on säilynyt hyvin.
Radan uudelleenrakentamisen yhteydessä 1920-luvulla Asunnan asema pysyi vanhalla paikallaan, mutta ratapihaa pidennetttiin molemmista päictä. Lisäksi asemalle rakennettiin vuonna 1924 pumppuhuone ja uusi vesitorni. Puretun vanhan vesitornin paikalle rakennettiin puolestaan sivuraide.
Asunnan pysäkki alennettiin laiturivaihteeksi 1968 ja muutettiin miehittämättömäksi 1978. Henkilöliikenne lopetettiin 1984 ja koko liikennepaikka lakkautettiin seuraavana vuonna. Asemarakennus myytiin Keuruun kauungille 1998, muut rakennukset siirtyivät Senaatti-kiinteistöille 2007. Museovirasto on luokitellut asema-alueen valtakunnallisesti merkittäväksi suojelukohteeksi (Radan varrella, 2009).

3.

4.

5.

(Museovirasto, RKY, 2017): Asunnan rautatieasema * Kuvaus: Asunnan asema-alue on tyypillinen pieni maalaisasema; sen hyvin säilynyt, yhtenäinen rakennuskanta on rataosuuden valmistumisajalta, 1890-luvun lopulta. Pysäkkirakennuksen ja tavaramakasiinin lisäksi asemalla on yksinkertainen vahtitupa ja asiaan kuuluvat talousrakennukset, kellari ja sauna. Asema-alueella on poikkeuksellisen komea puusto. Radan eteläpuolella Asuntajärven rannalla on pumppuaseman hoitajan asunto, joka on kesäasuntona. Vähän erillään asemasta on vesitorni.
Historia: Vaasan ja Savon radat yhdistävän poikkiradan Haapamäki-Jyväskylä -rataosuus valmistui 1897. Asemapiirustukset olivat rataosuudella pääasiassa arkkitehti Bruno Granholmin tekemiä.


6.

7.

8.

9.


10.

Näkymä Asunnan asemapihalta itään Petäjävettä ja Jyväskylää kohti.

11.

Asunnan asemapihan läheisyydessä idyllinen ryhmä rautatieläisrakennuksia.


12.

13.


14.

15.

16.

Kuvissa #14-16 Asunnan aseman piharakennuksia - kuvissa #15 ja #16 taustalla erottuu tiilinen vesitornikin.

Kaikki kuvat #1-16 Asunnan entisen rautatieaseman lähiympäristöstä kuvattu 1.12.2017 (S&J).


Asunnan asemarakennus kuvattuna 1.12.2017 (S&J).

Asunnan viihtyisä asemaidylli on säilynyt hyvin - 1.12.2017 (S&J).

Mahdollisia kysymyksiä, korjauksia tai lisätietoja voi sivuston kokoajille lähettää helposti sähköpostilla:

PALAUTE (e-mail)