A4-7: 1. d4 --- misc. (Nyky-Benoni: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6).
(Jukka Joutsi * up-dated: 2.1.2017)

A4-5) 1. d4 (not 1. --- f5 or d5):


A40: 1. d4 --- not d6, c5, Nf6, f5 or d5 (1. - Nc6, - e5 (Englund Gambit), - b6, - b5, - e6, -g6 ...)

A41: 1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. not e4

A42: 1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 (Modern defence - Averbakh system)


A43: 1. d4 c5 2. d5 -- not e5 (Old Benoni)

A44: 1. d4 c5 2. d5 e5 (Semi-Benoni ~ 'blockade variation')


A45: 1. d4 Nf6 2. not Nf3 or c4 (Queen's pawn game)

A46: 1. d4 Nf6 2. Nf3 -- not b6 or g6 (Queen's pawn game)

A47 : 1. d4 Nf6 2. Nf3 b6 (Queen's Indian defence - Marienbad system)

A48 : 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. not g3 (King's Indian) (3. Bg5 - Torre attack)

A49 : 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 (King's Indian - fianchetto without c4)


A40:

1. d4 --- not d6, c5, Nf6, f5 or d5 (1. - Nc6, - e5 (Englund Gambit), - e6, - b6, - b5, - e6, -g6 ...).


A40 - line 1: 1. d4 e5 (Englund gambit * Charlick gambit)

2. dxe5 Qe7:

[Jukka Joutsi, Finland-Benjamin Akok, South Sudan * game #2]: 1. d4 e5 2. dxe5 Qe7 3. Nf3 Nc6 4. Bg5 Qb4+ 5. Nc3 Qxb2 6. Bd2 Bb4 7. Rb1 Qa3 8. Nd5 Bxd2+ 9. Qxd2 Qxa2 10. Rd1 Rb8 11. Nxc7+ Kd8 12. Nb5 Qb2 13. Nd6 Nb4 14. e4 Nxc2+ 15. Ke2 b6 16. Nxf7+ Ke7 17. Qd6+ Kxf7 18. e6+ dxe6 19. Ne5+ Kf6 20. Qf8+ Kxe5 21. Qxg7+ Nf6 22. Qg5+ Kxe4 23. f3# 1-0.

2. dxe5 Nc6 3. f4:

(Fesche-Keane, 1976): 1. d4 e5 2. dxe5 Nc6 3. f4 Bc5 4. Nf3 Nge7 5. e4 b6 6. Nc3 Ng6 7. Bb5 Bb7 8. Bxc6 Bxc6 9. Nd5 d6 10. exd6 Bxd6 11. O-O Bxd5 12. Qxd5 Bxf4 13. Qc6+ Kf8 14. Bxf4 Nxf4 15. Ne5 1-0.


2. dxe5 Nc6 3. Nf3:

3. --- Qe7:

(ECO 'A' , 1979, A40-1 ~ theory line): 1. d4 e5 2. dxe5 Nc6 3. Nf3 Qe7 4. Qd5 f6 5. exf6 Nxf6 6. Qb3 d5 7. Nc3 d4 8. Nb5 Bg4 9. Nbxd4 Nxd4 10. Nxd4 O-O-O 11. c3 (+-).


3. --- f6:

4. exf6:

(Klein-Letelier, 1961): 1. d4 e5 2. dxe5 Nc6 3. Nf3 f6 4. exf6 Nxf6 5. Bg5 d5 6. e3 Bg4 7. Be2 Be7 8. O-O Qd7 9. c4 O-O-O 10. cxd5 Nxd5 11. Bxe7 Qxe7 ½-½.


4. Nc3:

4. --- fxe5:

(Jukka Joutsi, Finland - S.Andersson, Sweden ~ 2006): 1. d4 e5 2. dxe5 Nc6 3. Nf3 f6 4. Nc3 fxe5 5. e4 Bb4 6. Bc4 Nge7 7. a3 Bxc3+ 8. bxc3 b6 9. O-O Na5 10. Ba2 Bb7 11. Nxe5 d5 12. Bg5 Qd6 13. Bxe7 Kxe7 14. exd5 h5 15. Re1 Kf8 16. Qf3+ Kg8 17. Qf7+ Kh7 18. Qxh5+ Qh6 19. Qf5+ g6 20. Nxg6 Qxg6 21. Re7+ Kh6 22. Qf4+ Qg5 23. Re6+ Kh5 24. Qf7+ Kh4 25. Re4+ Qg4 26. Qf6+ Kh5 27. Re5+ 1-0.


4. --- Bc5:

5. e4:

(Jukka Joutsi, Finland- M.Lundin, Swe ~ 2006): 1. d4 e5 2. dxe5 Nc6 3. Nf3 f6 4. Nc3 Bc5 5. e4 Nxe5 6. Nxe5 fxe5 7. Qh5+ Kf8 8. Qxe5 d6 9. Qg3 Bd4 10. Bg5 Qe8 11. O-O-O Be5 12. f4 Bf6 13. Bxf6 Nxf6 14. e5 Nh5 15. Qh4 g6 16. g4 Nxf4 17. Bc4 Be6 18. Rhf1 dxe5 19. Qf6+ Kg8 20. Nd5 h5 21. Nxc7 Bxc4 22. Nxe8 Rxe8 23. Rxf4 exf4 24. Rd7 1-0.


5. Qd5 :

(M.Salminen, Finland-Jukka Joutsi, Finland ~ 2007): 1. d4 e5 2. dxe5 Nc6 3. Nf3 f6 4. Nc3 Bc5 5. Qd5 b6 6. Bf4 g5 7. exf6 gxf4 8. f7+ Kf8 9. fxg8=Q+ Rxg8 10. Qf5+ Ke8 11. Qxh7 Rf8 12. Qh5+ Rf7 13. O-O-O d6 14. Ng5 Qd7 15. Nd5 Qf5 16. e4 fxe3 17. g4 Qxf2 18. Ne4 1-0.


A40 - line 4: 1. d4 b5 (Polish defence)

(Ilkka Mutanen, Fin - Jukka Joutsi,Finland * theme game #5 ~ 2012): 1. d4 b5 2. e4 Bb7 3. Nf3 Nf6 4. e5 Nd5 5. Bxb5 c6 6. Bc4 e6 7. Qd3 Bb4 8. c3 O-O 9. Bd2 Ba5 10. O-O f5 11. exf6 Rxf6 12. Nf3g5 g6 13. Qh3 Qe7 14. Bd3 Bc7 15. c4 Nd5f4 16. Bxf4 Bxf4 17. Ng5e4 c5 18. Ne4xf6 Qxf6 19. g3 Bg5 20. f4 Qxd4 21. Rf1f2 Qxd3 22. fxg5 Qe4 23. Qg2 Qxg2 24. Rxg2 Bxg2 25. Kxg2 Nb8c6 26. Nb1d2 Rb8 27. b3 Nc6d4 28. Ra1e1 Kf7 1/2-1/2


A40 - line 5: 1. d4 b6 (Queen's pawn: English defence)

(Ilkka Mutanen, Fin - Jukka Joutsi,Finland * theme game #4 ~ 2012): 1. d4 b6 2. c4 Bb7 3. Nf3 Nf6 4. Bf4 e6 5. e3 Bxf3 6. Qxf3 Nc6 7. Bd3 Bb4 8. Nb1c3 Bxc3 9. bxc3 O-O 10. O-O d5 11. cxd5 Nf6xd5 12. Be4 Nd5xf4 13. Bxc6 Rb8 14. Qxf4 f5 15. Rd1 a5 16. Qe5 Qd6 17. Qxd6 cxd6 18. f4 d5 19. g3 b5 20. Rd1b1 b4 21. cxb4 axb4 22. Rf1c1 Rf8c8 23. Bd7 Rc8xc1 24. Rb1xc1 Rb8b6 25. Rc1b1 Kf7 26. Kg2 Ke7 27. Ba4 Kd6 28. Kf3 g6 29. h4 h5 30. Bb3 1/2-1/2.

[Jukka Joutsi, Finland-Ricardo Pinto, Mexico * NonStop * Group #15 * 2016]: 1. d4 b6 2. c4 Bb7 3. Nc3 g6 4. e4 Bg7 5. Nf3 e6 6. h4 Ne7 7. h5 d6 8. h6 Bf6 9. g4 c5 10. g5 Bxd4 11. Nxd4 cxd4 12. Qxd4 e5 13. Qd1 Nd7 14. Bh3 Nc5 15. f3 Nc6 16. Nd5 O-O 17. Nf6+ Kh8 18. Be3 Ba6 19. Qe2 Nd4 20. Bxd4 exd4 21. Qd2 Bxc4 22. Qxd4 Be6 23. Nxh7+ Kxh7 24. Qg7# 1-0.


A40 - miscellaneous: 1. d4 --- (a6, a5, c6, f6, g5, h6, h5, Nh6, Nc6)

1. --- h5:

(Ilkka Mutanen, Fin - J.Borisee, theme game #3 ~ 8.10.2012): 1. d4 h5 2. e4 g6 3. Nf3 d5 4. e5 Bf5 5. h3 e6 6. Bg5 Be7 7. Bxe7 Ng8xe7 8. Be2 Nb8c6 9. O-O O-O 10. Nf3g5 a5 11. Bxh5 gxh5 12. Qxh5 Ne7g6 13. Qh7 1-0.

(Stuart Curran, Scotland - Jukka Joutsi, Finland ~ theme game #1, 2014): 1. d4 h5 2. e4 Nf6 3. e5 Nd5 4. c4 Nb6 5. c5 Nd5 6. Bc4 e6 7. Bxd5 exd5 8. Nc3 c6 9. Nh3 b6 10. Bg5 Be7 11. Bxe7 Qxe7 12. cxb6 d6 13. Qa4 O-O 14. O-O-O dxe5 15. dxe5 Ba6 16. Rhe1 axb6 17. f4 b5 18. Qc2 b4 19. Ng5 g6 20. e6 f5 21. Ne2 Bxe2 22. Qxe2 Na6 23. Kb1 Nc5 24. Rc1 Ra5 25. Nf7 Rfa8 26. Qe5 Kh7 27. Ng5+ Kh6 28. Nf7+ Kh7 (repeated moves) ½-½.

(Jukka Joutsi, Finland - Stuart Curran, Scotland ~ theme game #2, 2014): 1. d4 h5 2. e4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nc3 d5 5. exd5 exd5 6. Bd3 Nf6 7. O-O O-O 8. Bg5 Bxc3 9. bxc3 c5 10. dxc5 Nbd7 11. c6 Nc5 12. cxb7 Bxb7 13. Rb1 Qd6 14. Nd4 Rae8 15. Bxf6 Qxf6 16. Qxh5 g6 17. Qf3 Kg7 18. Qxf6+ Kxf6 19. f4 Bc8 20. Rb5 Na4 21. Rxd5 Nxc3 22. Rc5 Rd8 23. Nc6 Na4 24. Ra5 Rd6 25. f5 Rxc6 26. fxg6+ Kg7 27. Rxa4 Rc7 28. Rxf7+ Rfxf7 29. gxf7 Rxf7 30. h4 1-0.

1. --- h6:

[Jukka Joutsi, Finland-Oskar Andersson, Sweden - 2016]: 1. d4 h6 2. c4 a5 3. e4 Ra6 4. c5 d5 5. Bxa6 bxa6 6. e5 e6 7. Nf3 g5 8. g4 Nc6 9. h4 f5 10. Rg1 Nce7 11. hxg5 hxg5 12. Bxg5 Bh6 13. Bf6 Nxf6 14. exf6 Rf8 15. Ne5 Rxf6 16. g5 1-0.

[Panu Parikka, Finland-Andre Viegas, Brasilia * NonStop * Group #13 * 2016]: 1. d4 h6 2. c4 d5 3. cxd5 Qxd5 4. Nc3 Qd8 5. e4 e6 6. Nf3 Nf6 7. Bc4 Bb4 8. e5 Nd5 9. O-O Nxc3 10. Qb3 Nxa2 11. Rxa2 Nc6 12. d5 exd5 13. Bxd5 Be6 14. Bxe6 fxe6 15. Qxe6+ Qe7 16. Qc4 O-O-O 17. Ra6 b6 18. Qxc6 Kb8 19. Be3 Qd7 20. Nd4 Bc5 21. Rxa7 Qxc6 22. Nxc6+ Kc8 23. Nxd8 Rxd8 24. Ra8+ Kd7 25. Rd1+ Ke6 26. Rdxd8 Kxe5 27. Bxc5 bxc5 28. Rd7 Kf6 29. Rxc7 Kg6 30. Rxc5 Kh7 31. Rc6 h5 32. h4 g6 33. Rc7+ Kh6 34. Rh8# 1-0.

1. --- c6:

[Ilkka Mutanen, Finland-Fred Ryan, USA * NonStop * Group #19 * 2016]: 1. d4 c6 2. g3 e6 3. Nf3 Be7 4. e4 d6 5. Bg2 Nf6 6. O-O Nxe4 7. Nc3 Nxc3 8. bxc3 Nd7 9. Re1 b5 10. a4 Bb7 11. axb5 cxb5 12. Ba3 Nb6 13. Ne5 Bxg2 14. Nxf7 Kxf7 15. Qh5+ g6 0-1.

[Jukka Joutsi. Finland-Fred Ryan, USA * NonStop * Group #19 * 2016]: 1. d4 c6 2. c4 e6 3. Nc3 g6 4. e4 Bg7 5. Nf3 Ne7 6. Be2 d6 7. Bf4 a6 8. h4 Nd7 9. Bxd6 O-O 10. h5 Nf6 11. h6 Bh8 12. e5 Ne8 13. Ba3 f6 14. exf6 Bxf6 15. Ne4 Bd7 16. Nfg5 Nf5 17. Nxh7 Kxh7 18. Bxf8 Qa5+ 19. b4 Qa3 20. Qd2 Nxd4 21. Bg7 Nxe2 22. Bxf6 Nc3 23. Qxd7+ 1-0.


1. --- e6:

[Jukka Joutsi, Finland-Mark Nemesapati, Hungary"]: 1. d4 e6 2. g3 Bb4+ 3. Nc3 h6 4. Bg2 Nf6 5. a3 Bd6 6. e4 b6 7. e5 Bxe5 8. dxe5 Ng4 9. Qxg4 f5 10. Qxg7 Rf8 11. Qg6+ Ke7 12. Bxh6 Rh8 13. Qg7+ 1-0.


1. --- Nc6:

[Ilkka Mutanen, Finland-Matt Hansen, USA * NonStop * Group 19 * 2016]: 1. d4 Nc6 2. d5 Nb8 3. e4 c6 4. Nc3 Nf6 5. Bc4 e6 6. Bg5 Bb4 7. h4 h6 8. dxe6 fxe6 9. Bxf6 Qxf6 10. Qh5+ g6 11. e5 Qf7 12. Qf3 O-O 13. Rd1 Qg7 14. Bxe6+ Kh7 15. Qg4 Qxe5+ 16. Kd2 dxe6 17. Rh3 Rxf2+ 18. Kd3 Na6 0-1.

[Juhani Koivisto, Finland-Walmir Gil, Brasil * NonStop * Group #21 * 2017]: 1. d4 Nc6 2. d5 Ne5 3. f4 Ng4 4. h3 N4f6 5. Nc3 c6 6. Nf3 g6 7. a3 d6 8. Be3 Bg7 9. g4 e6 10. f5 Ne7 11. dxe6 O-O 12. g5 Nxf5 13. e7 Qxe7 14. gxf6 Bxf6 15. Bf4 b5 16. e4 Nh4 17. Qd3 Bd7 18. O-O-O Nxf3 19. Bxd6 Bg5+ 20. Kb1 Qd8 21. Qxf3 Re8 22. e5 Bh6 23. Bg2 Bf8 24. Rhf1 Be6 25. Bxf8 Qa5 26. Bh6 Bf5 27. Qxc6 Be6 28. Qf3 b4 29. Qf6 Qxe5 30. Qxe5 Ba2+ 31. Nxa2 Rxe5 32. Bxa8 Re8 33. Bd5 Rb8 34. Rxf7 bxa3 35. Rf8# 1-0.

A41:

1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. not e4

(Ilkka Mutanen, Finland-Jukka Joutsi,Finland * theme game #2 ~ 2012): 1. d4 d6 2. c4 c5 3. dxc5 dxc5 4. Qd8 Kxd8 5. e4 e5 6. Nf3 Bg4 7. Be2 Bd6 8. O-O Nc6 9. Rd1 Kc7 10. Nb1c3 Bxf3 11. Bxf3 Ng8f6 12. Nc3b5 Kd7 13. Rxd6 Ke7 14. Bg5 a6 15. Nc7 Kxd6 16. Nxa8 Rxa8 17. Rd1 Nd4 18. Bxf6 1/2-1/2

A42:

1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 (Modern defence - Averbakh system).

4. --- c5:

(J.Forintos, Cuba - Jukka Joutsi, Finland ~ theme game #3, 2014): 1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 c5 5. Nf3 Nc6 6. d5 Nd4 7. Nxd4 cxd4 8. Nb5 Qb6 9. c5 dxc5 10. Bf4 Kf8 11. Bc7 Qf6 12. a4 {(Robatsch)} Bd7 13. Bg3 h5 14. h4 Bh6 15. e5 Qa6 16. b4 cxb4 17. e6 Bxb5 18. Bxb5 Qb6 19. exf7 Nf6 20. Be5 Rh7 21. d6 Rxf7 22. O-O Ng4 23. dxe7+ Rxe7 24. Bxd4 Qc7 25. f4 Rd8 26. Rc1 Qa5 27. Re1 Bg7 28. Bc5 Rxd1 29. Bxe7+ Kg8 30. Rexd1 b3 31. f5 b2 32. Rc8+ Kf7 33. f6 Bxf6 34. Bc5 Ne5 35. Ba3 Qb6+ 36. Bc5 Qe6 37. Rf8+ Kg7 38. Rb8 Qg4 39. Rxb7+ Kh8 40. Rb8+ Kg7 41. Rb7+ Kg8 42. Rb8+ Kh7 43. Rb7+ Bg7 44. Be2 Qxe2 45. Rf1 Ng4 46. Bd4 Ne3 47. Bxe3 Qxe3+ 48. Kh1 Qe4 49. Rb3 Qxh4+ 50. Rh3 Qb4 51. Rhf3 b1=Q 52. Rxb1 Qxb1+ 0-1

4. --- f5:

4. --- c6:

4. --- Nc6:

(J.Forintos, Cuba - Jukka Joutsi, Finland ~ theme game #2, 2014): 1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 Nc6 5. Nf3 b6 6. Be2 e5 7. d5 Nd4 8. Nxd4 exd4 9. Nb5 a6 10. Nxd4 Bd7 11. O-O Ne7 12. Bg5 O-O 13. Qd2 Rc8 14. h4 c5 15. dxc6 Bxc6 16. Nxc6 Rxc6 17. h5 Qc7 18. h6 Be5 19. f4 Bh8 20. Rac1 a5 21. f5 f6 22. Be3 Ra8 23. fxg6 hxg6 24. Bg4 Re8 25. Rf3 a4 26. Re1 a3 27. Be6+ Kh7 28. b4 g5 29. Bf7 Ra8 30. Qd3 Qc8 31. e5+ f5 32. Bxg5 dxe5 33. Bxe7 e4 34. Rxe4 1-0.

4. --- Nd7:

(J.Forintos, Cuba - Jukka Joutsi, Finland ~ theme game #1, 2014): 1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 Nd7 5. Be3 Ngf6 6. Nf3 Ng4 7. Bg5 h6 8. Bh4 g5 9. Bg3 c5 10. Be2 h5 11. h3 h4 12. Bxd6 Nxf2 13. Kxf2 exd6 14. Qd2 cxd4 15. Nxd4 Nc5 16. Rhd1 Qb6 17. Kf1 O-O 18. Qxg5 Ne6 19. Nxe6 fxe6+ 20. Bf3 Qxb2 21. Rac1 Qb6 22. Nb5 d5 23. exd5 exd5 24. Nd4 dxc4 25. Rxc4 Rf7 26. Qxh4 Bd7 27. a4 Qf6 28. Nb5 Be6 29. Re4 Qxh4 30. Rxh4 Raf8 31. Nxa7 Rf4 32. Rxf4 Rxf4 33. Nb5 Bxh3 34. gxh3 Rxf3+ 35. Kg2 Rf4 36. a5 Rf5 37. Nd6 Rxa5 38. Nxb7 Ra2+ 39. Kg3 Ra3+ 40. Kg4 ½-½.

4. --- e5:


4. --- Nf6: (E70 ~ King's Indian - miscellaneous).

A43:

1. d4 c5 2. d5 -- not e5 (Old Benoni * Schmid Benoni).

(Ilkka Mutanen, Finland-Jukka Joutsi,Finland * theme game #1 ~ 2012): 1. d4 c5 2. dxc5 Qa5 3. Nc3 Qxc5 4. e4 Nb8c6 5. Bd3 e5 6. f4 d6 7. Ng1f3 Bg4 8. a3 Nc6d4 9. O-O Nd4xc2 10. Rf2 Nc2xa1 11. Nc3d5 Bxf3 12. Qxf3 Qxc1 13. Rf2f1 Qxb2 14. h3 Na1b3 15. fxe5 f6 16. exf6 Ng8xf6 17. Nd5xf6 gxf6 18. Qh5 Ke7 19. Bc4 Qd4 0-1

[Jukka Joutsi, Finland-Rob Hamer, UK * NonStop * Group #11 * 2016]: 1. d4 e6 2. c4 c5 3. d5 exd5 4. cxd5 d6 5. Nf3 Be7 6. e4 h6 7. Be2 Nf6 8. h3 Bd7 9. Nc3 a6 10. O-O b5 11. e5 dxe5 12. d6 Bf8 13. Nxe5 Nc6 14. Bf4 Nxe5 15. Bxe5 Qb6 16. a4 b4 17. Bf3 O-O-O 18. a5 Qb8 19. Nd5 Nxd5 20. Qxd5 Be6 21. Qc6+ Qc7 22. Qxc7# 1-0.

A44:

1. d4 c5 2. d5 e5 (Semi-Benoni ~ 'blockade variation').

[Jukka Joutsi, Finland- Charles Kasonga, Tanzania * 2016]: 1. d4 c5 2. d5 d6 3. e4 e5 ( = 1. d4 c5 2. d5 e5 3. e4 d6) 4. Nc3 Nf6 5. Nf3 Qa5 6. Nd2 Be7 7. Nc4 Qd8 8. Be2 b5 9. Nxb5 Nxe4 10. O-O a6 11. Nba3 Nf6 12. Bd2 Bb7 13. Ba5 Qd7 14. Nb6 Qc7 15. Qd2 Ra7 16. Bb5+ axb5 17. Nxb5 Qd8 18. Nxa7 O-O 19. Nb5 Qe8 20. a4 h6 21. f4 Ne4 22. Qd3 f5 23. Nc7 Qg6 24. fxe5 dxe5 25. Nc4 Nd7 26. Qb3 Rb8 27. d6 Bxd6 28. Nxd6+ Kh7 29. Nxb7 Qc6 30. Rad1 Rxb7 31. Qh3 g6 32. Rxf5 Rxc7 33. Rf7+ Kg8 34. Bxc7 Kxf7 35. Rxd7+ Ke8 36. Rg7 Ng5 37. Qc8# 1-0.

A45:

A43: 1. d4 Nf6 2. not Nf3 or c4 (Queen's pawn game):

1.d4 Nf6 2. Bg5 (Trompovskin hyökkäys):

(Ossi Nykänen, Finland - Eero Raaste, Finland ~ Kaakkois-Suomen piirinmestaruus, 1970): 1. d4 Nf6 2. Bf4 e6 3. e3 d5 4. Nf3 c5 5. c3 Nc6 6. Nbd2 cxd4 7. cxd4 Be7 8. Bd3 O-O 9. h4 Re8 10. Ne5 Bf8 11. Ndf3 Ne4 12. Ng5 Nxg5 (12... Nxe5 13. dxe5 Qa5+ 14. Kf1 $14) 13. hxg5 g6 14. Rxh7 Kxh7 15. Qh5+ Kg8 16. Bxg6 1-0 ~ ("Nykäsen hyökkäys").

1.d4 Nf6 2. g3 :

[Russ Gordon, USA-Charles Lucas, Malaysia * NonStop * Group #4 * 2016]: 1. d4 Nf6 2. g3 e6 3. c3 c5 4. Be3 Nd5 5. Qd2 Nxe3 6. Qxe3 Qb6 7. b3 Nc6 8. Nf3 cxd4 9. Nxd4 Bc5 10. Bg2 Nxd4 11. cxd4 Bxd4 12. Qg5 Bxa1 13. O-O Bf6 14. Qd2 d5 15. e4 dxe4 16. Bxe4 O-O 17. Qd3 g6 18. Qf3 Bg7 19. Nd2 Bd7 20. Bxb7 Rab8 21. Be4 Bb5 22. Rb1 Rfd8 23. Nc4 Bxc4 24. bxc4 Qc5 25. Rc1 Rb2 0-1.

A50: 1. d4 Nf6 2. c4 -- b6 (Nc6 ~ Queen's Indian accelerated)


A51-52 * Budapestin gambiitti: 1.d4 Nf6 2. c4 e5 (3. dxe5 Ng4):

A51: 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 -- not Ng4 (Budapest defence)

A52: 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 (Budapest Gambit)

Budapestin gambiitti (Erikoissivulle).


A53: 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5 4. not Nf3 (Old Indian defence)

A54: 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5 4. Nf3 Nbd7 5. not e4 (Old Indian)

A55: 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5 4. Nf3 Nbd7 5. e4 (Old Indian)

A56: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e5 (Benoni defence ~ Czech Benoni)


A57 : 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. not bxa6 (Benko-Volga gambit)

A58 : 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Ba6 6. Nc3 d6 7. not e4 (Benko-Volga gambit)

A59 : 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Ba6 6. Nc3 d6 7. e4 (Benko-Volga gambit)


A50: 1. d4 Nf6 2. c4 -- b6 (Nc6 ~ Queen's Indian accelerated):

Miscellaneous 2nd moves for black:

:2. --- c6:

[Väinö Airaksinen, Finland-Karl Conroy, Irlanti * NonStop * Group #17 * 2016]: 1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 g6 4. Bg5 Bg7 5. e4 h6 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Qd2 a6 9. Qxh6 Bg7 10. Qh4 e6 11. Ng5 f6 12. Qh7# 1-0.


:2. --- Nc6 (Queen's Indian accelerated)::

[Lasse Lampinen, Finland-Walmir Gil, Brasil * NonStop * Group #21 * 2016]: 1. d4 Nf6 2. c4 Nc6 3. Nc3 g6 4. e4 Bg7 5. e5 Ng8 6. d5 Nxe5 7. f4 Nxc4 8. Bxc4 d6 9. Nf3 Nf6 10. Qa4+ Bd7 11. Qb4 O-O 12. h3 b6 13. a4 a5 14. Qa3 Bf5 15. b4 Bd7 16. Qb3 axb4 17. Qxb4 c6 18. Ba3 c5 19. Qb3 Nh5 20. Be2 Nxf4 21. g3 Nxe2 22. Nxe2 Bxa1 23. h4 Bxa4 0-1.


A51: 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 -- not Ng4 (Budapest defence):

Miscellaneous 3rd moves for white:

:3. e3 :


3. Bg5 :


3. Nf3 :

(Matthew Black, England - Jukka Joutsi, Finland ~ 2014): 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. Nf3 Bb4+ 4. Bd2 Bxd2+ 5. Nbxd2 e4 6. Ng5 d5 7. e3 O-O 8. cxd5 Qxd5 9. f4 h6 10. Bc4 Qa5 11. Nxf7 Rxf7 12. Qb3 Qh5 13. Rc1 Nc6 14. g4 Qh4+ 15. Kf1 Bxg4 16. Bxf7+ Kh7 17. Kg1 Rf8 18. Bc4 Bf3 19. Be6 Ng4 20. Rf1 Nxh2 21. Rxf3 Nxf3+ 22. Kg2 Ne1+ 23. Rxe1 Qxe1 24. Nxe4 Nxd4 25. Qd3 Qe2+ 26. Qxe2 Nxe2 27. Nc5 Re8 28. Bc4 Nc1 29. Kf3 g6 30. Nxb7 Rb8 31. Na5 Rxb2 32. Nc6 Nxa2 33. Nxa7 Nc3 34. Nc6 Rb6 35. Ne5 Kg7 36. Bd3 h5 37. Bc2 Rd6 38. Bb3 c5 39. Bc2 Nd5 40. Nc4 Rf6 41. Ne5 g5 42. Be4 g4+ 43. Kf2 Nc3 44. Bd3 Rd6 45. Kg3 Nd1 46. e4 Rd4 47. Kh4 Ne3 48. Bb1 Rd1 49. Ba2 Rh1+ 50. Kg3 h4+ 51. Kf2 g3+ 52. Kxe3 h3 53. Nf3 g2 54. f5 h2 55. Kd3 g1=Q 56. Nxg1 hxg1=Q 0-1.


3. e4 :


3. d5 :


Main line (52 ~ 3. --- not Ng4):

3. dxe5 Ne4 (Fajarowicz):


A53: 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 e5 4. not Nf3 (Old Indian defence):

[Jukka Joutsi, Finland-Karl Conroy, Ireland * NonStop * Group #17 * 2016]: 1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d6 4. e4 e6 5. f4 g6 6. e5 dxe5 7. fxe5 Nfd7 8. Nf3 Bg7 9. Bg5 Qb6 10. Qd2 c5 11. dxc5 Qxc5 12. Ne4 Qc6 13. Nd6+ Kf8 14. Qf4 1-0.

[Ben Finnström, Finland-Karl Conroy, Ireland * NonStop * Group #17 * 2016]: 1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 c5 4. dxc5 Nc6 5. Bg5 e6 6. cxd6 Bxd6 7. h4 h6 8. c5 Be5 9. Qxd8+ Nxd8 10. Bxf6 Bxf6 11. e4 Be7 12. g4 O-O 13. f4 Bxc5 14. Nge2 Nc6 15. e5 Be3 16. Rh2 b6 17. Rd1 Ba6 18. g5 h5 19. Rh3 Bd4 20. Nxd4 Bxf1 21. Kxf1 Rfd8 22. Nxc6 Re8 23. Nb5 a6 24. Nc7 Rac8 25. Nxe8 Rxe8 26. Rhd3 Kh7 27. Rd8 Rxd8 28. Rxd8 1-0.

A6-7: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 (4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6).:


A60: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 (Modern ~ Benoni defence) 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Nf3 -- not g6

A61: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Nf3 g6 7. not g3

A62: ----- 6. Nf3 g6 7. g3 Bg7 8. Bg2 0-0 9. 0-0 -- not Nbd7 (Benoni ~ fianchetto)

A63: ----- 6. Nf3 g6 7. g3 Bg7 8. Bg2 0-0 9. 0-0 Nbd7 10. Nd2 a6 11. a4 -- not Re8

A64: ----- 6. Nf3 g6 7. g3 Bg7 8. Bg2 0-0 9. 0-0 Nbd7 10. Nd2 a6 11. a4 Re8


A65: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. not f4 or Nf3 (Benoni with 6. e4)

A66: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Bg7 8. not Bb5 or Nf3 (Benoni ~ pawn storm)

A67 : ----- 6. e4 g6 7. f4 Bg7 8. Bb5+ (Benoni ~ Taimanov)

A68 : ----- 6. e4 g6 7. f4 Bg7 8. Nf3 0-0 9. Be2 -- not Re8 (Benoni ~ Four pawns attack)

A69 : ----- 6. e4 g6 7. f4 Bg7 8. Nf3 0-0 9. Be2 Re8 (Benoni ~ Four pawns attack - main line)


A70: ----- 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. not Bg5 or Be2 (Benoni ~ Classical)

A71: ----- 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Bg5 (Benoni ~ Classical)

A72: ----- 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Be2 0-0 9. not 0-0 (Benoni ~ Classical - without 9. 0-0)

A73: ----- 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Be2 0-0 9. 0-0 -- not a6 or Re8 (Benoni ~ Classical - with 9. 0-0)

A74: ----- 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Be2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 -- not Bg4 (Benoni ~ Classical)

A75: ----- 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Be2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 Bg4 (Benoni ~ Classical)

A76: ----- 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Be2 0-0 9. 0-0 Re8 10. not Nd2 (Benoni ~ Classical)


A77 : ----- ----- 9. 0-0 Re8 10. Nd2 -- not Na6 (Benoni ~ Classical)

A78 : ----- ----- 9. 0-0 Re8 10. Nd2 Na6 11. not f3 (Benoni ~ Classical)

A79 : ----- ----- 9. 0-0 Re8 10. Nd2 Na6 11. f3 Nc7 (Benoni ~ Classical)

Shakkiavaukset * Chess openings

Shakkietusivu * Chess front page